2015-06-04 11:22

2015-06-04 21:10

Politiker får kritik - och föreslås ansvarsfrihet

SUNNE: Allmän kritik efter fördyrat skolbygge

Vid renoveringen av Östra skolan i Sunne skenade kostnaderna iväg.
Ansvariga politiker får allmän kritik av ett presidie i kommunfullmäktige.
– Vi föreslår att ansvarsfrihet beviljas för 2014, säger fullmäktiges ordförande Anders Broman (HS).

Bristande styrning, ledning och kontroll av verksamheten.

Presidiet konstaterar att en rad systemfel ligger bakom att skolrenoveringen blev flera miljoner kronor dyrare än tänkt.

Allmän kritik riktas mot dåvarande bildningsnämnd som ”en markering av att man ej använt de verktyg som funnits till förfogande sedan 2013 i kommunorganisationen och att ej i tid påtalat avvikande budget”. Även kommunstyrelsen får kritik för ”bristande övervakning av instiftade regelverk och tillsyn av nämnd”.

”Skulle skapa kaos”

– Vi har inte funnit skäl till att granska enskilda förtroendevalda eller tjänstmän. Skulle vi inte bevilja ansvarsfrihet skulle ju alla i förra KS och bildningsnämnd tvingas lämnas sina politiska uppdrag. Det skulle skapa kaos, säger Anders Broman (HS).

Håller ni ansvariga politiker om ryggen?

– Det är inte så grovt och därför stannar vi vid allmän kritik och hänger inte ut någon enskild. Skulle vi inte bevilja ansvarsfrihet hade vi använt starkare ord, säger Anders Broman (HS). Därmed går presidiet på samma linje som revisorerna har föreslagit.

Presidiets förslag till beslut ska klubbas i fullmäktige 15 juni.

 

Bristande styrning, ledning och kontroll av verksamheten.

Presidiet konstaterar att en rad systemfel ligger bakom att skolrenoveringen blev flera miljoner kronor dyrare än tänkt.

Allmän kritik riktas mot dåvarande bildningsnämnd som ”en markering av att man ej använt de verktyg som funnits till förfogande sedan 2013 i kommunorganisationen och att ej i tid påtalat avvikande budget”. Även kommunstyrelsen får kritik för ”bristande övervakning av instiftade regelverk och tillsyn av nämnd”.

”Skulle skapa kaos”

– Vi har inte funnit skäl till att granska enskilda förtroendevalda eller tjänstmän. Skulle vi inte bevilja ansvarsfrihet skulle ju alla i förra KS och bildningsnämnd tvingas lämnas sina politiska uppdrag. Det skulle skapa kaos, säger Anders Broman (HS).

Håller ni ansvariga politiker om ryggen?

– Det är inte så grovt och därför stannar vi vid allmän kritik och hänger inte ut någon enskild. Skulle vi inte bevilja ansvarsfrihet hade vi använt starkare ord, säger Anders Broman (HS). Därmed går presidiet på samma linje som revisorerna har föreslagit.

Presidiets förslag till beslut ska klubbas i fullmäktige 15 juni.