2015-06-02 06:00

2015-06-02 17:46

Ödesbeslut för skola i tätorten

SUNNE: Skäggebergsskolan "vann" – ska renoveras

Efter många politiska turer står det klart – Skäggebergsskolan i Sunne ska renoveras.
Beslutet klubbades av en enig kommunstyrelse på tisdagen.
Men ännu är det inte avgjort om F-6-skolan ska rymma 150 eller 280 elever.

Renoveras, minskas eller rivas?

Framtidsscenarierna för den omstridda Skäggebergsskolan i Sunnes tätort har skiftat.

Socialdemokraterna och Hela Sunne har föreslagit en decentraliserad skolstruktur inför hösten 2016. Öppna Rottneros skola, renovera antingen Skäggebergskolan eller Åmbergsskolan, för max 150 elever.

Åmbergsskolan räknas bort

– Vi har kommit överens om att Skäggebergsskolan är den lämpligaste tätortsnära skolan att satsa på. Åmbergsskolan är inte längre aktuell. Den förblir evakueringsskola under renoveringen, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande efter tisdagens möte.

I årets budget är nästan elva miljoner kronor avsatta till Skäggebergsskolan och ytterligare 23 miljoner i budgetförslaget för 2016.

– Bildningsförvaltningen får i uppdrag att se om det är möjligt att inleda renoveringen så snart som möjligt. Vi vill inte tappa i tid, eftersom det har stått still nästan ett år. Men det får inte innebära fördyringar, i så fall får vi vänta tills i augusti, när det beslutas hur stor skolan blir, säger Tobias Eriksson (S). För det är ännu oklart om Skäggebergsskolan ska rymma 150 eller 280 elever. Eller om Rottneros skola ska öppnas igen.

F-3 i byskolorna

Ett helt nytt tjänstemannaförslag ska diskuteras i partigrupperna, som kan få stor betydelse för Sunnes byskolor:

– Det föreslås att flera byskolor blir F3-skolor i stället för F-6skolor, förutom i Lysvik och Svensby. Vi måste tänka brett, säger Tobias Eriksson (S).

Björn Gillberg (HS) flaggade i KS för att kommunen kanske inte har råd att ha kvar Sunnes blödande gymnasieskola, SG Broby, framöver.

– Men det får stå för honom. Jag tycker att man måste satsa innan man resonerar om att avveckla. Vi måste lyckas locka gymnasieeleverna att stanna kvar i Sunne, säger Tobias Eriksson (S).

Renoveras, minskas eller rivas?

Framtidsscenarierna för den omstridda Skäggebergsskolan i Sunnes tätort har skiftat.

Socialdemokraterna och Hela Sunne har föreslagit en decentraliserad skolstruktur inför hösten 2016. Öppna Rottneros skola, renovera antingen Skäggebergskolan eller Åmbergsskolan, för max 150 elever.

Åmbergsskolan räknas bort

– Vi har kommit överens om att Skäggebergsskolan är den lämpligaste tätortsnära skolan att satsa på. Åmbergsskolan är inte längre aktuell. Den förblir evakueringsskola under renoveringen, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande efter tisdagens möte.

I årets budget är nästan elva miljoner kronor avsatta till Skäggebergsskolan och ytterligare 23 miljoner i budgetförslaget för 2016.

– Bildningsförvaltningen får i uppdrag att se om det är möjligt att inleda renoveringen så snart som möjligt. Vi vill inte tappa i tid, eftersom det har stått still nästan ett år. Men det får inte innebära fördyringar, i så fall får vi vänta tills i augusti, när det beslutas hur stor skolan blir, säger Tobias Eriksson (S). För det är ännu oklart om Skäggebergsskolan ska rymma 150 eller 280 elever. Eller om Rottneros skola ska öppnas igen.

F-3 i byskolorna

Ett helt nytt tjänstemannaförslag ska diskuteras i partigrupperna, som kan få stor betydelse för Sunnes byskolor:

– Det föreslås att flera byskolor blir F3-skolor i stället för F-6skolor, förutom i Lysvik och Svensby. Vi måste tänka brett, säger Tobias Eriksson (S).

Björn Gillberg (HS) flaggade i KS för att kommunen kanske inte har råd att ha kvar Sunnes blödande gymnasieskola, SG Broby, framöver.

– Men det får stå för honom. Jag tycker att man måste satsa innan man resonerar om att avveckla. Vi måste lyckas locka gymnasieeleverna att stanna kvar i Sunne, säger Tobias Eriksson (S).