2015-05-08 06:00

2015-05-08 09:54

Småföretagen utvecklas positivt

SUNNE

Småföretagen i Sunne ökade i genomsnitt sitt värde med 6,5 procent under förra året. Kommunen hamnar därmed på plats 156 i en jämförelse av värdetillväxten hos småföretag i landets samtliga 290 kommuner.

I riket som helhet ökade värdet på motsvarande småföretag med 7,6 procent, visar en ny undersökning.

– Boksluten från förra året visar att småföretagen i Sunne stiger i värde i förhållande till 2013. Ökningen kan ses som ett mått på företagens långsiktiga lönsamhetsutveckling, säger ekonomie doktor Tomas Hjelström, expert på företagsvärdering och chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB, som har tagit fram värdebarometern.

I riket som helhet ökade värdet på motsvarande småföretag med 7,6 procent, visar en ny undersökning.

– Boksluten från förra året visar att småföretagen i Sunne stiger i värde i förhållande till 2013. Ökningen kan ses som ett mått på företagens långsiktiga lönsamhetsutveckling, säger ekonomie doktor Tomas Hjelström, expert på företagsvärdering och chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB, som har tagit fram värdebarometern.