2015-05-06 19:29

2015-05-06 19:29

Sunne imponerar japansk professor

SUNNE: Ser stor potential för Sunne

Potential. Professor Yo Tsuchida från Japan jobbar med ekonomisk tillväxt och social välfärd.

Han ser stora möjligheter för glesbygdsföretag – särskilt i Sunne – att växa globalt.
– Sunne har väldigt goda förutsättningar.

För fjärde gången på två år besöker professor Yo Tsuchida, från Nihon Fukushi universitet i Osaka, lilla Sunne.

– Jag har bara besökt Sunne ett par dagar den här gången. I eftermiddag reser jag vidare till Göteborg där jag är gästprofessor, säger Yo Tsuchida.

Han har just deltagit i ett möte med näringslivsrådet i Sunne på hotell Frykenstrand. Han är betagen av naturens skönhet – men också av andan hos invånarna.

Varför fascinerar Sunne dig?

– Jag var intresserad av det värmländska kluster som finns inom pappers- och trycknäringen, med basen i Sunne. För många företag kan det vara en nackdel att ligga i en glesbygd, men i Sunne finns ett nätverk av små företag, som är konkurrenskraftiga och expanderar på marknaden, både nationellt och internationellt. Varje företag har ett eget nätverk med kunder över hela världen. Det är imponerande. Sunne har något unikt, säger Yo Tsuchida.

Vad tänker du på då?

– För växande företag kan det vara en fördel att flytta till storstäderna. Sunne har ett nätverk och en identitet som gör det onödigt att flytta. Många vill både bo och arbeta i Sunne, eftersom det finns en unik berättarkultur här, till exempel. Entreprenörer som verkar i en sådan bygd har lättare att hitta inspiration till att skapa nya produkter. Här finns koppling mellan företagen, skolan Broby Grafiska som utvecklar och tar fram prototyper, nationella nätverket Sweflex, Karlstads universitet och företagskunder över hela världen, säger Yo Tsuchida.

Bok om Sunne

Professor Yo Tsuchida har intervjuat företagsledare inom den grafiska industrin och skrivit om Sunnes utvecklingspotential. Rapporten har publicerats i Japan.

– Rapporten handlar om hur det är möjligt för en ort som Sunne att utvecklas ur ett ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt perspektiv. Här finns till exempel goda relationer mellan företagare, förtroende och ett bra kommunikationsklimat, säger han.

Framöver ska professor Yo Tsuchida skriva en bok om Sunne.

– Jag jämför vilka åtgärder som behövs för att utveckla Sunne i jämförelse med en större ort som Göteborg.

För fjärde gången på två år besöker professor Yo Tsuchida, från Nihon Fukushi universitet i Osaka, lilla Sunne.

– Jag har bara besökt Sunne ett par dagar den här gången. I eftermiddag reser jag vidare till Göteborg där jag är gästprofessor, säger Yo Tsuchida.

Han har just deltagit i ett möte med näringslivsrådet i Sunne på hotell Frykenstrand. Han är betagen av naturens skönhet – men också av andan hos invånarna.

Varför fascinerar Sunne dig?

– Jag var intresserad av det värmländska kluster som finns inom pappers- och trycknäringen, med basen i Sunne. För många företag kan det vara en nackdel att ligga i en glesbygd, men i Sunne finns ett nätverk av små företag, som är konkurrenskraftiga och expanderar på marknaden, både nationellt och internationellt. Varje företag har ett eget nätverk med kunder över hela världen. Det är imponerande. Sunne har något unikt, säger Yo Tsuchida.

Vad tänker du på då?

– För växande företag kan det vara en fördel att flytta till storstäderna. Sunne har ett nätverk och en identitet som gör det onödigt att flytta. Många vill både bo och arbeta i Sunne, eftersom det finns en unik berättarkultur här, till exempel. Entreprenörer som verkar i en sådan bygd har lättare att hitta inspiration till att skapa nya produkter. Här finns koppling mellan företagen, skolan Broby Grafiska som utvecklar och tar fram prototyper, nationella nätverket Sweflex, Karlstads universitet och företagskunder över hela världen, säger Yo Tsuchida.

Bok om Sunne

Professor Yo Tsuchida har intervjuat företagsledare inom den grafiska industrin och skrivit om Sunnes utvecklingspotential. Rapporten har publicerats i Japan.

– Rapporten handlar om hur det är möjligt för en ort som Sunne att utvecklas ur ett ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt perspektiv. Här finns till exempel goda relationer mellan företagare, förtroende och ett bra kommunikationsklimat, säger han.

Framöver ska professor Yo Tsuchida skriva en bok om Sunne.

– Jag jämför vilka åtgärder som behövs för att utveckla Sunne i jämförelse med en större ort som Göteborg.