2015-04-21 19:50

2015-04-21 19:50

Södra Vikens elever tillverkade egen kolmila 

SUNNE: Klarade av eldprovet

Hur det gick till i skogen förr vet Södra Vikens naturbrukselever.
Nu har årskurs ett klarat av ett riktigt eldprov – att bygga en egen kolmila från grunden!

Gymnasieskolan Södra Viken har inte haft någon egen kolmila sedan början på 1990-talet.

Men med läraren Berit Dunger i spetsen har den gamla traditionen fått nytt liv, i kursen Skogen förr och nu.

– Eleverna har själva huggit virket med bågsåg och yxa, barkat virket och lagt det på torkning. Sedan har de gjort golv, skorsten och luftkanaler och täckt milan med granris och jord, säger Berit Dunger.

Efter att milan tänts på under tisdagen fylldes den på med törved under ett par timmar. Under fem dygn vakas milan av eleverna, dygnet runt.

Fungerar kolningen säljs kolet. Förtjänsten går till klasskassan.

Gymnasieskolan Södra Viken har inte haft någon egen kolmila sedan början på 1990-talet.

Men med läraren Berit Dunger i spetsen har den gamla traditionen fått nytt liv, i kursen Skogen förr och nu.

– Eleverna har själva huggit virket med bågsåg och yxa, barkat virket och lagt det på torkning. Sedan har de gjort golv, skorsten och luftkanaler och täckt milan med granris och jord, säger Berit Dunger.

Efter att milan tänts på under tisdagen fylldes den på med törved under ett par timmar. Under fem dygn vakas milan av eleverna, dygnet runt.

Fungerar kolningen säljs kolet. Förtjänsten går till klasskassan.