2015-03-24 06:00

2015-03-24 06:00

Ensidig Selma säljer bättre

6 frågor till: Johan Linder, konstvetare på Stockholms universitet och antikvarie på Enköpings museum

Många kommuner använder sig av en känd person för att marknadsföra sin plats på jorden. Sunne har Selma Lagerlöf, Uppsala och Småland har Linné. Johan Linder har undersökt samspelet mellan person och plats.

1 Varför fastnande du för Selma?

– Hon är ett tydligt exempel som är starkt förknippat med platsen. Jag skannade av kommunernas hemsidor och då dök Sunne upp.

2 Du säger att synen på både platsen och personen förändras när en person används i marknadsföringen. Hur förändrar Sunne synen på Selma?

– Bilden av henne blir mer selektiv. Hon blir väldigt lokalt förankrad, görs till lokal förmåga helt och hållet, även om hon reste mycket och bodde på andra ställen.

3 Och hur förändrar Selma Sunne ?

– Hon förstärker bilden av det mystiska och det sagolika.

4 I din avhandling säger du att kulturarvet idealiseras i marknadsföringen. Är det ett problem?

– Om man använder kulturarvet för marknadsföring för det med sig en del förenklingar. Besökare förväntar sig att Linné sitter och luktar på blommor och att Selma Lagerlöf läser sagor, då är det lätt att trilla dit att visa den sidan. Och då är det andra sidor som inte lyfts fram.

5 Har du hittat några mindre lyckade exempel?

– Ett av mina exempel är uppfinnaren JP Johansson i Enköping. Där har man varit mer ambivalent i användningen. När Bahco la ner verksamheten blev många utan jobb och det uppstod ingen självklart positiv koppling.

1 Varför fastnande du för Selma?

– Hon är ett tydligt exempel som är starkt förknippat med platsen. Jag skannade av kommunernas hemsidor och då dök Sunne upp.

2 Du säger att synen på både platsen och personen förändras när en person används i marknadsföringen. Hur förändrar Sunne synen på Selma?

– Bilden av henne blir mer selektiv. Hon blir väldigt lokalt förankrad, görs till lokal förmåga helt och hållet, även om hon reste mycket och bodde på andra ställen.

3 Och hur förändrar Selma Sunne ?

– Hon förstärker bilden av det mystiska och det sagolika.

4 I din avhandling säger du att kulturarvet idealiseras i marknadsföringen. Är det ett problem?

– Om man använder kulturarvet för marknadsföring för det med sig en del förenklingar. Besökare förväntar sig att Linné sitter och luktar på blommor och att Selma Lagerlöf läser sagor, då är det lätt att trilla dit att visa den sidan. Och då är det andra sidor som inte lyfts fram.

5 Har du hittat några mindre lyckade exempel?

– Ett av mina exempel är uppfinnaren JP Johansson i Enköping. Där har man varit mer ambivalent i användningen. När Bahco la ner verksamheten blev många utan jobb och det uppstod ingen självklart positiv koppling.