2015-03-12 13:18

2015-03-12 13:21

Nämnd anmäler sig själv

SUNNE: Björn Gillberg, HS: "Utmärkt"

Miljö- och bygglovsnämnden i Sunne åtalsanmäler sig själv.
Syftet är att reda ut om nämnd eller tjänstemän har agerat felaktigt som aldrig anmälde Bäckebrons sågverk.

Är Bäckebrons sågverk AB en ”miljöbov” med kommunens goda minne?

Enligt miljöbalkens bestämmelser, 26 kap 2 § miljöbalken, ska en tillsynsmyndighet anmäla misstänkta överträdelser till miljöåklagare. Att miljö- och bygglovsnämnden i Sunne nu har åtalsanmält sig själv applåderas av Björn Gillberg, miljödebattör och kommunpolitiker för Hela Sunne, som länge har ifrågasatt kommunens tillsyn:

– Utmärkt! Kommunen borde ha anmält sågverket redan för fem år sedan. Jag är själv pappa till paragrafen i fråga och vill att allt sköts korrekt i min hemkommun, säger Björn Gillberg.

Den nytillsatta miljö- och bygglovsnämnden vill ha klarhet och arbetsro.

Det är viktigt för oss att veta hur det förhåller sig så att vi kan dra lärdom av det som hänt, säger ordförande Helena Anshammar.

Sågverket genomför den omstridda åtgärden, att asfaltera vissa markytor för att motverka damning, i sommar.

– Det miljömässiga behovet av åtgärden är i sig ytterst tveksam. En tillsynsmyndighet måste agera sakligt och opartiskt, och måste även tillåtas agera så. Vi upplever att vi är utsatta för påtryckning, säger Sunne kommuns miljöchef, Anders Olsson.

Är Bäckebrons sågverk AB en ”miljöbov” med kommunens goda minne?

Enligt miljöbalkens bestämmelser, 26 kap 2 § miljöbalken, ska en tillsynsmyndighet anmäla misstänkta överträdelser till miljöåklagare. Att miljö- och bygglovsnämnden i Sunne nu har åtalsanmält sig själv applåderas av Björn Gillberg, miljödebattör och kommunpolitiker för Hela Sunne, som länge har ifrågasatt kommunens tillsyn:

– Utmärkt! Kommunen borde ha anmält sågverket redan för fem år sedan. Jag är själv pappa till paragrafen i fråga och vill att allt sköts korrekt i min hemkommun, säger Björn Gillberg.

Den nytillsatta miljö- och bygglovsnämnden vill ha klarhet och arbetsro.

Det är viktigt för oss att veta hur det förhåller sig så att vi kan dra lärdom av det som hänt, säger ordförande Helena Anshammar.

Sågverket genomför den omstridda åtgärden, att asfaltera vissa markytor för att motverka damning, i sommar.

– Det miljömässiga behovet av åtgärden är i sig ytterst tveksam. En tillsynsmyndighet måste agera sakligt och opartiskt, och måste även tillåtas agera så. Vi upplever att vi är utsatta för påtryckning, säger Sunne kommuns miljöchef, Anders Olsson.