2015-03-10 09:31

2015-03-10 09:31

"Man är i hela livets tjänst"

PÅ JOBBET: Maj är barnmorska

Någon gång i livet kommer de allra flesta i kontakt med en barnmorska. Att finnas till och vara behjälplig vid stora händelser i livet gjorde att sjuksköterskan Maj Larsson valde att vidareutbilda sig till barnmorska.
– Jag kom på att barnmorska, det ska man ju vara. Det är ju att vara i livets tjänst, ”the real life”.

Maj Larsson kommer ursprungligen från Stockholm, men flyttade till Sunne 1989 efter att hon nyligen färdigutbildats till barnmorska.

– Så jag har jobbat här i 25 år och har nyligen fått en guldklocka, säger hon stolt.

Varierat

Att vara barnmorska tycker hon också är ett verkligt guldyrke, med perspektiv på en god hälsa hela livet. En vanlig dag kan Maj både undervisa om preventivmedel i skolorna, förbereda ett par blivande föräldrar inför förlossningen och göra gynekologiska undersökningar.

– Det spänner över så många olika delar. Vi träffar alla kvinnor och finns vid alla stora övergångar i livet, som puberteten, att vänta barn och hamna i klimakteriet. Det är verkligen ett jätteroligt jobb.

Hälsofrämjande

Att jobba inom öppenvården är ett hälsofrämjande arbete som går ut på att alla ska ha en god sexualitet, vilket innebär en sexualitet befriad från våld, tvång och diskriminering.

– Allt handlar egentligen om att alla ska kunna säga ja till det de vill och nej till det de inte vill.

Att vara barnmorska har många likheter med att vara terapeut eller kurator. Men de ger inte bara svar på patienternas frågor, utan ger även upphov till en del diskussioner.

– En stor utmaning som vi står inför är att amningen minskar. WHO ger rådet till alla kvinnor att amma i sex månader och sedan så länge man vill. Det är en hälsofråga för mor och barn. Varför man inte vill det förstår jag inte.

Folkupplysning

Något som Maj också tycker har varit roligt att vara med om är att barnmorskorna har avslöjat myten om mödomshinnan – det vi i dag kallar för slidkransen.

– Alla barnmorskor har i alla tider vetat att vi inte har någon mödomshinna. Men myter är svåra att häva, så det är jätteroligt att det äntligen har gjorts forskning och som spridit sig till allmänheten. Det är en riktig folkhälsoupplysning.

Maj har själv tre barn och fyra barnbarn. Det tror hon har varit helt avgörande i hur hon är på jobbet.

– Jag tror att har man själv varit gravid ser man det för vad det är utan att göra det till något som bara är medicinskt.

Barnmorska är ett väldigt kvinnodominerat yrke. Skulle ni önska fler manliga kollegor?

– Det finns ett fåtal män som är barnmorskor, och de gör ett helt fantastiskt arbete. Men eftersom vi är en yrkesgrupp som mest har hand om kvinnofrågor och träffar betydligt fler kvinnor än män tycker jag inte att det är ett problem att yrket domineras av kvinnor.

Vad hoppas du kommer ske för yrket i framtiden?

– Att fler ska utbildas och framför allt ska det finnas fler inom förlossningen. Alla kvinnor ska kunna ha en barnmorska med sig under förlossningen.

Stärkt av livet

När det handlar om känsliga ämnen som relationer, familjebildning och tonårsliv blir det ibland känslosamma samtal med patienter som av olika anledningar känner oro i livet. Men det är inget som Maj tycker är särskilt svårt.

– Livet är ju så. Det går upp och ner, och det är genom att möta svårigheter som vi också blir starkare. Att livet är svårt ibland är i efterhand något positivt på det sättet.

Maj Larsson kommer ursprungligen från Stockholm, men flyttade till Sunne 1989 efter att hon nyligen färdigutbildats till barnmorska.

– Så jag har jobbat här i 25 år och har nyligen fått en guldklocka, säger hon stolt.

Varierat

Att vara barnmorska tycker hon också är ett verkligt guldyrke, med perspektiv på en god hälsa hela livet. En vanlig dag kan Maj både undervisa om preventivmedel i skolorna, förbereda ett par blivande föräldrar inför förlossningen och göra gynekologiska undersökningar.

– Det spänner över så många olika delar. Vi träffar alla kvinnor och finns vid alla stora övergångar i livet, som puberteten, att vänta barn och hamna i klimakteriet. Det är verkligen ett jätteroligt jobb.

Hälsofrämjande

Att jobba inom öppenvården är ett hälsofrämjande arbete som går ut på att alla ska ha en god sexualitet, vilket innebär en sexualitet befriad från våld, tvång och diskriminering.

– Allt handlar egentligen om att alla ska kunna säga ja till det de vill och nej till det de inte vill.

Att vara barnmorska har många likheter med att vara terapeut eller kurator. Men de ger inte bara svar på patienternas frågor, utan ger även upphov till en del diskussioner.

– En stor utmaning som vi står inför är att amningen minskar. WHO ger rådet till alla kvinnor att amma i sex månader och sedan så länge man vill. Det är en hälsofråga för mor och barn. Varför man inte vill det förstår jag inte.

Folkupplysning

Något som Maj också tycker har varit roligt att vara med om är att barnmorskorna har avslöjat myten om mödomshinnan – det vi i dag kallar för slidkransen.

– Alla barnmorskor har i alla tider vetat att vi inte har någon mödomshinna. Men myter är svåra att häva, så det är jätteroligt att det äntligen har gjorts forskning och som spridit sig till allmänheten. Det är en riktig folkhälsoupplysning.

Maj har själv tre barn och fyra barnbarn. Det tror hon har varit helt avgörande i hur hon är på jobbet.

– Jag tror att har man själv varit gravid ser man det för vad det är utan att göra det till något som bara är medicinskt.

Barnmorska är ett väldigt kvinnodominerat yrke. Skulle ni önska fler manliga kollegor?

– Det finns ett fåtal män som är barnmorskor, och de gör ett helt fantastiskt arbete. Men eftersom vi är en yrkesgrupp som mest har hand om kvinnofrågor och träffar betydligt fler kvinnor än män tycker jag inte att det är ett problem att yrket domineras av kvinnor.

Vad hoppas du kommer ske för yrket i framtiden?

– Att fler ska utbildas och framför allt ska det finnas fler inom förlossningen. Alla kvinnor ska kunna ha en barnmorska med sig under förlossningen.

Stärkt av livet

När det handlar om känsliga ämnen som relationer, familjebildning och tonårsliv blir det ibland känslosamma samtal med patienter som av olika anledningar känner oro i livet. Men det är inget som Maj tycker är särskilt svårt.

– Livet är ju så. Det går upp och ner, och det är genom att möta svårigheter som vi också blir starkare. Att livet är svårt ibland är i efterhand något positivt på det sättet.

Viktiga livsfrågor

Namn: Maj Larsson

Bor: Sunne

Yrke: Barnmorska

Fördel med jobbet: Att man jobbar med viktiga livsfrågor och träffar alla slags människor.

Nackdel med jobbigt: Att det är ganska stressigt.

Källa: