2015-03-04 16:19

2015-03-13 13:51

En vandring mot nya mål

FRYKENSTRAND: Informella samtal om företagsklimatet i Sunne

Att informella möten skapar kreativitet är något som Svenskt näringsliv tar fasta på. Därför anordnar man så kallade företagarpromenader på olika orter. Nyligen var det Sunnes tur att visa att man är på gång.

Cirka 25 företagare, politiker och andra med anknytning till näringslivet hade samlats på Hotell Frykenstrand och sedan delats in i grupper som gick ut och promenerade i omgivningarna. Med sig fick man frågeställningen om vad som är viktigt för ett bra företagsklimat.

Föder nya idéer

En av grupperna bestod av Ola Evensson, vd Fryksdalens sparbank, Anette Rhudin, tillväxtmotor Inova, Ylva Stiernelöf, Shangri La, kommunalrådet Tobias Eriksson (S) och Monica Törngren, Maskinentreprenörerna Värmland.

– Det är intressant att höra om vad som är på tapeten här i Sunne och hur man tänker, till exempel inför olika byggprojekt, säger Monica Törngren.

Tobias Eriksson tror att den här typen av informella möten kan föda idéer som inte kommer fram lika lätt annars.

– En mycket bra form. Det är viktigt att öka antalet kontaktytor mellan olika parter i samhället, säger han och fortsätter:

– Vi har ett bra företagsklimat och är väldigt breda här i Sunne. Många engagerade entreprenörer driver utvecklingen framåt, säger Tobias Eriksson.

Men bra kan alltid bli bättre.

– Det är väldigt viktigt med infrastruktur, skolor med mera. Allt som gör Sunne attraktivt, säger Ylva Stiernelöf, Shangri La.

Färskvara

Efter promenaderna samlades grupperna för lunch och sammanställning av deltagarnas tankar och idéer. Några genomgående teman var dialog, långsiktighet, kompetensutveckling och att stärka och ta tillvara kraften hos unga och nyanlända.

Man var också överens om att arbetet för ett väl fungerande näringsliv aldrig tar slut.

– Bra företagsklimat är en färskvara, avslutade Urban Svenberg. Svenskt Näringsliv i Värmland.

Cirka 25 företagare, politiker och andra med anknytning till näringslivet hade samlats på Hotell Frykenstrand och sedan delats in i grupper som gick ut och promenerade i omgivningarna. Med sig fick man frågeställningen om vad som är viktigt för ett bra företagsklimat.

Föder nya idéer

En av grupperna bestod av Ola Evensson, vd Fryksdalens sparbank, Anette Rhudin, tillväxtmotor Inova, Ylva Stiernelöf, Shangri La, kommunalrådet Tobias Eriksson (S) och Monica Törngren, Maskinentreprenörerna Värmland.

– Det är intressant att höra om vad som är på tapeten här i Sunne och hur man tänker, till exempel inför olika byggprojekt, säger Monica Törngren.

Tobias Eriksson tror att den här typen av informella möten kan föda idéer som inte kommer fram lika lätt annars.

– En mycket bra form. Det är viktigt att öka antalet kontaktytor mellan olika parter i samhället, säger han och fortsätter:

– Vi har ett bra företagsklimat och är väldigt breda här i Sunne. Många engagerade entreprenörer driver utvecklingen framåt, säger Tobias Eriksson.

Men bra kan alltid bli bättre.

– Det är väldigt viktigt med infrastruktur, skolor med mera. Allt som gör Sunne attraktivt, säger Ylva Stiernelöf, Shangri La.

Färskvara

Efter promenaderna samlades grupperna för lunch och sammanställning av deltagarnas tankar och idéer. Några genomgående teman var dialog, långsiktighet, kompetensutveckling och att stärka och ta tillvara kraften hos unga och nyanlända.

Man var också överens om att arbetet för ett väl fungerande näringsliv aldrig tar slut.

– Bra företagsklimat är en färskvara, avslutade Urban Svenberg. Svenskt Näringsliv i Värmland.