2015-02-27 06:00

2015-02-27 09:29

Parkplanerna vid Stora torget slopas

SUNNE: SD bytte åsikt

Parkplanerna vid Stora torget fick ja i kommunstyrelsen. Men i kommunfullmäktige tog det stopp – med två rösters marginal.
– Jag är förvånad och frustrerad, säger kommunalrådet Tobias Eriksson (S).

Förra våren startades en arbetsgrupp för Stora torget som bland annat samlade in synpunkter och idéer från allmänheten. Ett 40-tal synpunkter kom då in.

När planarbetsprogrammet för 2015 och 2016 togs upp i kommunstyrelsen för några veckor sedan så gick det igenom med sex ja-röster mot fem nej-röster. Planarbetsprogrammet skapade möjlighet för ett park- och grönområde vid Stora torget.

SB bytte åsikt

Men i kommunfullmäktige tog det stopp.

Centerpartiets Gunilla Ingemyr yrkade för att den ursprungliga översiktsplanen från 2009 ska fortsätta gälla för Stora torget.

Ändringsyrkandet vann med 21 röster mot 19.

Detta innebär att Stora torget fortsätter vara planerad för handel – och att parkplanerna går i stöpet.

– Vi värnar om ett levande centrum. Den här ytan är lämpligast att bevara för handeln. Jag tror inte att det skulle bli en attraktiv park med tanke på läget. Det finns andra områden i Sunne som är mer lämpliga för park och rekreation, med bättre utsikt och utan störande buller från tåg och bilar, säger Gunilla Ingemyr (C) och påpekar att det här inte påverkar planerna om skejtparken vid Stora torget.

SD bytte åsikt

När ärendet var uppe i kommunstyrelsen så röstade Sverigedemokraterna ja till planarbetsprogrammet för 2016 och 2016.

Men i kommunfullmäktige gjorde de en kovändning.

– Vi är inte sämre än att vi kan ändra oss. Vi diskuterade frågan inom partiet och kom fram till att vi vill ha ett levande centrum. Samtidigt utesluter det inte att ha ett grönområde vid torget även om det är ett handelsområde, säger Runar Filper (SD).

Kommunalrådet Tobias Eriksson (S) tycker det är beklagande att parkplanerna gått i stöpet.

– Jag är förvånad och frustrerad. Ena stunden lägger kommunen ned pengar och uppmanar medborgarna att engagera sig. Sen bryr sig vissa partier inte om att den delen kommit in utan väljer en annan väg, säger han.

Företagsetableringar på Stora torget har varit på tal flera gånger – men gått i stöpet.

När besluten svänger fram- och tillbaka på det här sättet så kan det påverka förtroendet, tror Tobias Eriksson.

– Det blir problem och kommunen kan upplevas som ostabila i vissa frågor. Det kan göra att vi tappar företag när vi hanterar frågor på det här sättet. Och det har vi alla ansvar över, säger han.

Inget block har majoritet i kommunfullmäktige där Sverigedemokraterna är vågmästare. För att inte det parlamentariska läget ska fortsätta ställa till problem så måste samtliga ta mer ansvar, anser kommunalrådet.

– Vi behöver ha bredare diskussion och bredare förankring innan det tas upp i utskotten. Ärendena behöver vara färdigdiskuterade så vi kommer fram till lösningar som gagnar kommunen och sätter kommunen i fokus. Denna gång blev det ett stort resursslöseri eftersom tjänstemännen har lagt ned mycket tid på det. Det måste vi ta med i politiken, vi har ansvar över ekonomin, säger Tobias Eriksson.

Förra våren startades en arbetsgrupp för Stora torget som bland annat samlade in synpunkter och idéer från allmänheten. Ett 40-tal synpunkter kom då in.

När planarbetsprogrammet för 2015 och 2016 togs upp i kommunstyrelsen för några veckor sedan så gick det igenom med sex ja-röster mot fem nej-röster. Planarbetsprogrammet skapade möjlighet för ett park- och grönområde vid Stora torget.

SB bytte åsikt

Men i kommunfullmäktige tog det stopp.

Centerpartiets Gunilla Ingemyr yrkade för att den ursprungliga översiktsplanen från 2009 ska fortsätta gälla för Stora torget.

Ändringsyrkandet vann med 21 röster mot 19.

Detta innebär att Stora torget fortsätter vara planerad för handel – och att parkplanerna går i stöpet.

– Vi värnar om ett levande centrum. Den här ytan är lämpligast att bevara för handeln. Jag tror inte att det skulle bli en attraktiv park med tanke på läget. Det finns andra områden i Sunne som är mer lämpliga för park och rekreation, med bättre utsikt och utan störande buller från tåg och bilar, säger Gunilla Ingemyr (C) och påpekar att det här inte påverkar planerna om skejtparken vid Stora torget.

SD bytte åsikt

När ärendet var uppe i kommunstyrelsen så röstade Sverigedemokraterna ja till planarbetsprogrammet för 2016 och 2016.

Men i kommunfullmäktige gjorde de en kovändning.

– Vi är inte sämre än att vi kan ändra oss. Vi diskuterade frågan inom partiet och kom fram till att vi vill ha ett levande centrum. Samtidigt utesluter det inte att ha ett grönområde vid torget även om det är ett handelsområde, säger Runar Filper (SD).

Kommunalrådet Tobias Eriksson (S) tycker det är beklagande att parkplanerna gått i stöpet.

– Jag är förvånad och frustrerad. Ena stunden lägger kommunen ned pengar och uppmanar medborgarna att engagera sig. Sen bryr sig vissa partier inte om att den delen kommit in utan väljer en annan väg, säger han.

Företagsetableringar på Stora torget har varit på tal flera gånger – men gått i stöpet.

När besluten svänger fram- och tillbaka på det här sättet så kan det påverka förtroendet, tror Tobias Eriksson.

– Det blir problem och kommunen kan upplevas som ostabila i vissa frågor. Det kan göra att vi tappar företag när vi hanterar frågor på det här sättet. Och det har vi alla ansvar över, säger han.

Inget block har majoritet i kommunfullmäktige där Sverigedemokraterna är vågmästare. För att inte det parlamentariska läget ska fortsätta ställa till problem så måste samtliga ta mer ansvar, anser kommunalrådet.

– Vi behöver ha bredare diskussion och bredare förankring innan det tas upp i utskotten. Ärendena behöver vara färdigdiskuterade så vi kommer fram till lösningar som gagnar kommunen och sätter kommunen i fokus. Denna gång blev det ett stort resursslöseri eftersom tjänstemännen har lagt ned mycket tid på det. Det måste vi ta med i politiken, vi har ansvar över ekonomin, säger Tobias Eriksson.