2015-02-26 14:33

2015-02-26 14:33

Miljoner till Västanå teater

SUNNE/TORSBY

Västanå teater har beviljats ett bidrag på 2 487 000 kronor från Boverket.

Pengarna ska användas till ett stort ombyggnadsprojekt av Berättarladan i Rottneros. NWT har tidigare berättat om planerna på att i etapper och med start i höst satsa totalt 20 miljoner kronor på ombyggnationer. Boverket har också beviljat ett bidrag på 365 000 kronor till Finnskogscentrum i Lekvattnet som invigdes förra sommaren. Totalt fick 17 kulturlokaler i landet dela på en summa om sammanlagt 9,9 miljoner kronor från Boverket.

Pengarna ska användas till ett stort ombyggnadsprojekt av Berättarladan i Rottneros. NWT har tidigare berättat om planerna på att i etapper och med start i höst satsa totalt 20 miljoner kronor på ombyggnationer. Boverket har också beviljat ett bidrag på 365 000 kronor till Finnskogscentrum i Lekvattnet som invigdes förra sommaren. Totalt fick 17 kulturlokaler i landet dela på en summa om sammanlagt 9,9 miljoner kronor från Boverket.