2015-02-12 06:00

2015-02-12 17:50

Sun Toy AB varslar anställda

SUNNE

Fyra anställda tvingas sluta på leksaksgrossisten Sun Toy AB i Sunne.

Lagret ska flyttas till Jönköping och de berörda har erbjudits att följa med.

– Jag tror att en del av dem gör det. Vårt företag ägs sedan några år tillbaka av koncernen Wonderful Times Group, som vill ha ett gemensamt lager för de fyra företag som ingår i koncernen. Från början var det tänkt att det skulle ligga i Sunne, men kommunen hade inga lämpliga lokaler, säger platschefen Kerstin Stiernelöf.

Hon tycker det är synd att lagret inte hamnade i Sunne, eftersom det hade gett nya arbetstillfällen.

– Det har ryktats om konkurs, men det är fel. Vi är fyra som jobbar kvar, säger Kerstin Stiernelöf.

Lagret ska flyttas till Jönköping och de berörda har erbjudits att följa med.

– Jag tror att en del av dem gör det. Vårt företag ägs sedan några år tillbaka av koncernen Wonderful Times Group, som vill ha ett gemensamt lager för de fyra företag som ingår i koncernen. Från början var det tänkt att det skulle ligga i Sunne, men kommunen hade inga lämpliga lokaler, säger platschefen Kerstin Stiernelöf.

Hon tycker det är synd att lagret inte hamnade i Sunne, eftersom det hade gett nya arbetstillfällen.

– Det har ryktats om konkurs, men det är fel. Vi är fyra som jobbar kvar, säger Kerstin Stiernelöf.