2015-02-09 12:00

2015-02-09 12:00

Sjukfrånvaron sjunker i Sunne

SUNNE: Från tio procent till

Sjukfrånvaron i Sunne kommun sjunker stadigt.
– Trenden i många kommuner är tyvärr att sjukfrånvaron ökar. Därför är vi glada över att det ser bra ut i Sunne och att våra åtgärder ger resultat, säger Kjell-Åke Hagström, personalchef i Sunne kommun.

2002 låg sjukfrånvaron i Sunne kommun på över tio procent.

Förra året sjönk sjukfrånvaron från 4,42 procent 2013 till 4,29 procent 2014.

Förklaringen tros ligga i ett långsiktigt arbete med hälsa och ledarskap, som har pågått de senaste tolv åren.

– 2002 startade vi ett projekt som hette ”HUS - hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun” eftersom vi ville få ner sjukfrånvaron som låg över 10 procent. Idag jobbar våra ledare medvetet och med ett tydligt ansvar för att sätta in förebyggande åtgärder när det behövs. Vi stimulerar till friskvård och har ett bra samarbete med Friskvården i Värmland och företagshälsovården, säger Kjell-Åke Hagström, personalchef i Sunne kommun.

Nya rekryteringar

Ett stort arbete har också lagts ner på kompetensutveckling av medarbetarna i EU-projektet Creare Vivere (CV) som pågick 2012-2014. Creare Vivere är latin och betyder ”att skapa är att leva”.

– Personalen är vår viktigaste resurs. Vi är mitt inne i en generationsväxling med många nyrekryteringar. Vi hade 108 lediga befattningar 2014 och 1269 ansökningar.

De senaste åren har Sunne kommuns sjukfrånvaro legatrunt de tio bästa kommunerna i Sverige. Hur 4,29 procent står sig i jämförelse med andra 2014 presenterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, när alla årsredovisningar är klara.

En hälso- och jämställdhetsenkät bland Sunne kommuns medarbetare gjordes under 2014.

– Den visar att de flesta anställda trivs i Sunne kommun. Drygt 70 procent av kvinnorna respektive 74 procent av männen upplever också att deras chef har en genomtänkt ledaridé, att det pågår en dialog och att det finns en konkret handlingsplan för arbetet.

EU-projekt 2015

I enkäten ställdes även frågan om de som har deltid vill gå upp till heltidsarbete. Mindre än en tredjedel visar sig vilja öka sin arbetstid. Resultatet av enkäten i sin helhet håller på att sammanställas.

Sunne kommun vill lägga ner ytterligare arbete för att klara den pågående generationsväxlingen på ett bra sätt. Insyn Insikt är arbetsnamnet på nästa projekt där kommunerna Sunne, Torsby, Munkfors och Årjäng, som samverkade i CV-projektet, vill arbeta med personalförsörjning i små glesbygdskommuner. En förstudie är gjord och tanken är att söka ett nytt EU-projekt under 2015. Kommunerna vill jobba med unga människors inträde på arbetsmarknaden och deras attityder till offentlig verksamhet som arbetsgivare.

 

2002 låg sjukfrånvaron i Sunne kommun på över tio procent.

Förra året sjönk sjukfrånvaron från 4,42 procent 2013 till 4,29 procent 2014.

Förklaringen tros ligga i ett långsiktigt arbete med hälsa och ledarskap, som har pågått de senaste tolv åren.

– 2002 startade vi ett projekt som hette ”HUS - hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun” eftersom vi ville få ner sjukfrånvaron som låg över 10 procent. Idag jobbar våra ledare medvetet och med ett tydligt ansvar för att sätta in förebyggande åtgärder när det behövs. Vi stimulerar till friskvård och har ett bra samarbete med Friskvården i Värmland och företagshälsovården, säger Kjell-Åke Hagström, personalchef i Sunne kommun.

Nya rekryteringar

Ett stort arbete har också lagts ner på kompetensutveckling av medarbetarna i EU-projektet Creare Vivere (CV) som pågick 2012-2014. Creare Vivere är latin och betyder ”att skapa är att leva”.

– Personalen är vår viktigaste resurs. Vi är mitt inne i en generationsväxling med många nyrekryteringar. Vi hade 108 lediga befattningar 2014 och 1269 ansökningar.

De senaste åren har Sunne kommuns sjukfrånvaro legatrunt de tio bästa kommunerna i Sverige. Hur 4,29 procent står sig i jämförelse med andra 2014 presenterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, när alla årsredovisningar är klara.

En hälso- och jämställdhetsenkät bland Sunne kommuns medarbetare gjordes under 2014.

– Den visar att de flesta anställda trivs i Sunne kommun. Drygt 70 procent av kvinnorna respektive 74 procent av männen upplever också att deras chef har en genomtänkt ledaridé, att det pågår en dialog och att det finns en konkret handlingsplan för arbetet.

EU-projekt 2015

I enkäten ställdes även frågan om de som har deltid vill gå upp till heltidsarbete. Mindre än en tredjedel visar sig vilja öka sin arbetstid. Resultatet av enkäten i sin helhet håller på att sammanställas.

Sunne kommun vill lägga ner ytterligare arbete för att klara den pågående generationsväxlingen på ett bra sätt. Insyn Insikt är arbetsnamnet på nästa projekt där kommunerna Sunne, Torsby, Munkfors och Årjäng, som samverkade i CV-projektet, vill arbeta med personalförsörjning i små glesbygdskommuner. En förstudie är gjord och tanken är att söka ett nytt EU-projekt under 2015. Kommunerna vill jobba med unga människors inträde på arbetsmarknaden och deras attityder till offentlig verksamhet som arbetsgivare.