2015-02-03 06:00

2015-02-03 09:19

Slottets framtid ännu oviss

SUNNE: Motion om kommunal ägo

Försäljningen av Slottet fortsätter skjutas upp. I sammanträdet med allmänna utskottet i onsdags togs beslutet om att höra mer om de tre anbudens intentioner för fastigheten innan man går vidare med försäljningen.

Det var under anbudstiden i slutet av oktober som Hela Sunne lämnade en motion om att försäljningen av Slottet borde upphöra och att fastigheten i stället skulle behållas i kommunal ägo. Hela Sunne skrev i sin motion att Slottet är en byggnad av stort kulturhistoriskt värde och att det är en skandal hur huset har förfallit. De ansåg att beslutet att sälja inte kunde ge några garantier för att fastigheten skulle ges en nödvändig upprustning av en eventuell köpare och att den därför borde fortsätta ägas av kommunen. Vidare föreslogs att kommunen även borde tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett förslag på hur Slottet ska renoveras och brukas i en fortsatt kommunal ägo.

Under tiden som motionen behandlades var försäljningen tvungen att skjutas upp. På allmänna utskottets möte den 28 januari beslutade man sig för att ta reda på mer information om de tre anbud som kommit på Slottet under anbudstiden innan man går vidare med försäljningen.

– Vi har tre stycken bud, och vi är intresserade av att höra mer kring vad de har tänkt sig för verksamhet i Slottet. Därför har vi bjudit in dem till nästa utskott den 4:e mars. Innan vi återremitterar till förvaltningen tar vi inte någon ställning åt vare sig det ena eller andra hållet, säger Linda Johansson från allmänna utskottet.

Det var under anbudstiden i slutet av oktober som Hela Sunne lämnade en motion om att försäljningen av Slottet borde upphöra och att fastigheten i stället skulle behållas i kommunal ägo. Hela Sunne skrev i sin motion att Slottet är en byggnad av stort kulturhistoriskt värde och att det är en skandal hur huset har förfallit. De ansåg att beslutet att sälja inte kunde ge några garantier för att fastigheten skulle ges en nödvändig upprustning av en eventuell köpare och att den därför borde fortsätta ägas av kommunen. Vidare föreslogs att kommunen även borde tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett förslag på hur Slottet ska renoveras och brukas i en fortsatt kommunal ägo.

Under tiden som motionen behandlades var försäljningen tvungen att skjutas upp. På allmänna utskottets möte den 28 januari beslutade man sig för att ta reda på mer information om de tre anbud som kommit på Slottet under anbudstiden innan man går vidare med försäljningen.

– Vi har tre stycken bud, och vi är intresserade av att höra mer kring vad de har tänkt sig för verksamhet i Slottet. Därför har vi bjudit in dem till nästa utskott den 4:e mars. Innan vi återremitterar till förvaltningen tar vi inte någon ställning åt vare sig det ena eller andra hållet, säger Linda Johansson från allmänna utskottet.