2015-02-03 06:00

2015-03-13 13:51

"Blir lättare att parkera för att handla"

SUNNE: Nya tidsbegränsningar för parkering

Från med i går råder nyordning när det gäller parkering i Sunnes centrum.
– Vi vill styra de som ställer bilen över dagen till framför allt Nytorget och Kotorget, säger Anna-Carin Andersson, gatuingenjör på Sunne kommun.

De centrala parkeringsplatserna i Sunne centrum tidsbegränsas. Syftet är att ge plats till dem som ska handla i centrum. De som jobbar centralt hela dagen får ställa sig lite längre bort.

De som arbetar dagtid i centrum ställer i fortsättningen sina bilar på andra parkeringar än de allra mest centrala eftersom det nu införts tidsbestämd parkering. De mest centrala parkeringarna är avsedda för dem som ska handla i butikerna.

– De centrala parkeringarna blir nu tillgängliga för fler. Alltför många bilar har stått där hela dagarna tidigare. Tidsbestämmelserna gör att fler får tillgång till bra parkering när de ska handla i centrum, säger Anna-Carin Andersson.

P-vakter

De som arbetar i centrum kan ställa sina bilar på 24-timmarsparkeringarna på Kotorget, bakom Stora torget, där det finns 62 nya parkeringsplatser eller på Nytorget, intill Storgatan en bit nedanför Skäggebergsskolan, liksom vid Resecentrum, där det även finns sjudygnsparkering.

Parkeringsvakter kommer att se till att reglerna följs.

– Vi hoppas att det här blir bra. Annars är det största problemet just nu att 24-timmarsregeln för ”vanlig” gatuparkering inte respekteras. Det vållar bekymmer, inte minst för snöröjningen, säger Anna-Carin Andersson.

De centrala parkeringsplatserna i Sunne centrum tidsbegränsas. Syftet är att ge plats till dem som ska handla i centrum. De som jobbar centralt hela dagen får ställa sig lite längre bort.

De som arbetar dagtid i centrum ställer i fortsättningen sina bilar på andra parkeringar än de allra mest centrala eftersom det nu införts tidsbestämd parkering. De mest centrala parkeringarna är avsedda för dem som ska handla i butikerna.

– De centrala parkeringarna blir nu tillgängliga för fler. Alltför många bilar har stått där hela dagarna tidigare. Tidsbestämmelserna gör att fler får tillgång till bra parkering när de ska handla i centrum, säger Anna-Carin Andersson.

P-vakter

De som arbetar i centrum kan ställa sina bilar på 24-timmarsparkeringarna på Kotorget, bakom Stora torget, där det finns 62 nya parkeringsplatser eller på Nytorget, intill Storgatan en bit nedanför Skäggebergsskolan, liksom vid Resecentrum, där det även finns sjudygnsparkering.

Parkeringsvakter kommer att se till att reglerna följs.

– Vi hoppas att det här blir bra. Annars är det största problemet just nu att 24-timmarsregeln för ”vanlig” gatuparkering inte respekteras. Det vållar bekymmer, inte minst för snöröjningen, säger Anna-Carin Andersson.

P-tiderna

Så här ser tidsbestämmelserna ut: Mejeriängen, Storgatans parkering: 2 timmar. Kotorget, Nytorget, Resecentrum: 24 tim, Resecentrum: långtid sju dygn. Stora torget, Långgatans parkering: 4 tim. Stora torget södra grusparkeringen: 4 tim på de platser som saknar motorvärmare. Övriga platser är reserverade. Kvarngatan, Älvgatan östra sidan, Parkgatan södra sidan: 1 tim. Bryggargatan, västra sidan samt Långgatan 19 västra sidan till Storgatan: 1 tim. Långgatan, från Frykenvägen till Långgatan 19 västra sidan: 2 tim.

Källa: