2015-01-22 06:00

2015-01-22 09:02

Broby Grafiska beviljas 60 platser

SUNNE

Yrkeshögskolan Broby Grafiska Sunne stärker sin position som yrkeshögskoleanordnare.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Brobygrafiskas yrkeshögskoleutbildningar Förpackningsdesigner och Grafisk formgivare/tekniker med vardera 30 platser.

Utbildningarna är tvååriga och startar hösten 2015. I 2014 års ansökningsomgång fick myndigheten in 1 337 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2015 eller våren 2016.

60 platser av totalt 125 i Värmland beviljas till Sunne kommun och Broby Grafiska.

 

 

 

 

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Brobygrafiskas yrkeshögskoleutbildningar Förpackningsdesigner och Grafisk formgivare/tekniker med vardera 30 platser.

Utbildningarna är tvååriga och startar hösten 2015. I 2014 års ansökningsomgång fick myndigheten in 1 337 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2015 eller våren 2016.

60 platser av totalt 125 i Värmland beviljas till Sunne kommun och Broby Grafiska.