2015-01-21 06:00

2015-01-21 09:55

"Hitta det som förenar"

SUNNE: Så främjas förståelsen för andra kulturer

Studieförbunden i Värmland har utbildats med hjälp av länsstyrelsen för att öka förståelsen för flyktingar och underlätta integrationen.
– Vårt mål är att starta studiecirklar runt om i länet, säger Dekan Izat på ABF, Arbetarnas bildningsförbund, i Värmland.

I folkbildningens anda vill ABF ta ett krafttag mot den misstänksamhet som existerar mellan olika folkgrupper.

”I dag ser vi en viss spänning runt om i världen när det gäller människors attityd till religiösa grupper, men även till människor med annan etnisk bakgrund. Judar är under hot ibland annat Frankrike och England. Varje måndag manifesterar tusentals människor i Dresden, Tyskland mot islam. Detta har även nått Norge. Bakgrunden denna gång må vara det hänsynslösa attentatet mot karikatyrtidningen i Paris. Men faktum är att missnöje och hat mot andra folkgrupper än den egna existerar och har funnits långt innan detta. Vi vet att detta kan motverkas.” Så skriver ABF i ett pressmeddelande på tisdagen.

Bilda värmlänningen

ABF Värmland och ABF Norra Värmland arrangerar därför en intern utbildningsdag, som är tänkt att bilda ringar på vattnet.

– Vi satsar på att ge faktabaserad kunskap om migration och integration för att öka förståelsen för andra människors bakgrund och kultur. Målet är att utbilda cirkelledare och starta studiecirklar inom ämnet i länet, säger Dekan Izat, ABF Värmland.

Under torsdagens utbildningsdag på hotell Frykenstrand i Sunne föreläser även Kjell Larsson, internationell senior rådgivare inom MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Han har lång erfarenhet av insatsverksamhet och humanitärt bistånd i olika delar av världen.

”Dialogen nödvändig”

– Klyftan växer mellan ”vi” och ”de”. Det finns en misstänksamhet som vi måste försöka bearbeta. Även den ”goda sidan”, som vill bereda plats för flyktingar, kan bete sig hårt och känslokallt. Vägra diskutera. Finns ingen dialog föds motsättningar, den är nödvändig, säger Kjell Larsson.

Han pekar på hur FN:s medlare agerar för att medla i konflikter:

– Det handlar om att hitta det som förenar. Det kan handla om något som inte är särskilt betydelsefullt egentligen, till exempel ett problem som man delar tillsammans. Människorna själva måste hitta praktiska lösningar, säger Kjell Larsson.

I folkbildningens anda vill ABF ta ett krafttag mot den misstänksamhet som existerar mellan olika folkgrupper.

”I dag ser vi en viss spänning runt om i världen när det gäller människors attityd till religiösa grupper, men även till människor med annan etnisk bakgrund. Judar är under hot ibland annat Frankrike och England. Varje måndag manifesterar tusentals människor i Dresden, Tyskland mot islam. Detta har även nått Norge. Bakgrunden denna gång må vara det hänsynslösa attentatet mot karikatyrtidningen i Paris. Men faktum är att missnöje och hat mot andra folkgrupper än den egna existerar och har funnits långt innan detta. Vi vet att detta kan motverkas.” Så skriver ABF i ett pressmeddelande på tisdagen.

Bilda värmlänningen

ABF Värmland och ABF Norra Värmland arrangerar därför en intern utbildningsdag, som är tänkt att bilda ringar på vattnet.

– Vi satsar på att ge faktabaserad kunskap om migration och integration för att öka förståelsen för andra människors bakgrund och kultur. Målet är att utbilda cirkelledare och starta studiecirklar inom ämnet i länet, säger Dekan Izat, ABF Värmland.

Under torsdagens utbildningsdag på hotell Frykenstrand i Sunne föreläser även Kjell Larsson, internationell senior rådgivare inom MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Han har lång erfarenhet av insatsverksamhet och humanitärt bistånd i olika delar av världen.

”Dialogen nödvändig”

– Klyftan växer mellan ”vi” och ”de”. Det finns en misstänksamhet som vi måste försöka bearbeta. Även den ”goda sidan”, som vill bereda plats för flyktingar, kan bete sig hårt och känslokallt. Vägra diskutera. Finns ingen dialog föds motsättningar, den är nödvändig, säger Kjell Larsson.

Han pekar på hur FN:s medlare agerar för att medla i konflikter:

– Det handlar om att hitta det som förenar. Det kan handla om något som inte är särskilt betydelsefullt egentligen, till exempel ett problem som man delar tillsammans. Människorna själva måste hitta praktiska lösningar, säger Kjell Larsson.