2014-11-25 06:00

2016-04-06 22:01

"Flera i personalen mår jättedåligt"

SUNNE: Kritik mot ledningen för Sunne pastorat

Det råder tryckt stämning bland delar av personalen i Sunne pastorat. Avsaknad av dialog och otydliga beslutsprocesser uppges bland annat som anledningen.
– Det har gått för långt. Många av oss mår jättedåligt, säger en ur personalen som Fryksdalsbygden har talat med.

På dagens åsiktssida publiceras en insändare där signaturen Irriterad medmänniska bland annat skriver:

”Det som framkommit är hårresande och anmärkningsvärt att det kan få ske på en arbetsplats år 2014 och inom en organisation som dessutom ska stå för tolerans och medmänsklighet. I Sunne verkar detta bara gälla utåt. Internt är det ett helt annat bemötande och ett ledarskap som är auktoritärt och hämndlystet med obefintlig information, insyn, kommunikation eller delaktighet.”

”Inkompetens”

En person i personalgruppen, som föredrar att vara anonym, formulerar också mycket skarp kritik:

– Efter många års problem som eskalerat vid den nya ledningens tillträde upplever stora delar av personalgruppen inom Sunne pastorat att arbetssituationen snart är ohållbar. Det är det oförutsägbara, avsaknaden av dialog och kommunikation samt synnerligen otydliga beslutsprocesser som bidrar till en arbetsmiljö som kan vara hälsovådlig. Ytterst handlar det om inkompetent ledarskap.

Fackligt samråd

Uppgifterna bekräftas också från fackligt håll.

– Det stämmer att de här problemen finns. Exakt i vilken omfattning har jag svårt att överblicka eftersom det är flera fackförbund som berörs, men det är betydligt fler än en eller två personer som känner så här. Benämningen ”delar av personalen” får väl sägas vara korrekt här, säger Andrea Schleeh, regionalt skyddsombud på Kyrkans akademikerförbund i Karlstads stift.

Vad görs just nu för att komma tillrätta med situationen?

– När det finns oro av den här typen på en arbetsplats så samråder facken. Samtal pågår, säger Andrea Schleeh.

”En handfull personer”

Kyrkoherde Hans-Viktor Krolovitsch utgör, tillsammans med kanslichefen Anna Svensson och kyrkorådets ordförande Carl-Johan Friberg, den ledning som kritiken riktas mot.

– Jag välkomnar en oberoende granskning av det här. Jag vill också gärna ha saker och ting utredda, men jag befarar att det kan bli ganska svårt, säger Krolovitsch.

Kan du utveckla?

– Som jag ser det handlar det om en handfull personer i personalgruppen som gärna vill bestämma saker och ting själva. Jag följer de regler som finns och vill gärna utveckla verksamheten men det faller sällan i god jord hos de här personerna.

Mejlar varandra

Stämmer det att ni bara kommunicerar via mejl trots att ni sitter i angränsande lokaler?

– Ja. När det gäller de här personerna. Jag upplevde att innehållet i muntliga samtal förvanskades varför det blev naturligt att vilja ha allting ”på pränt” så att säga. Det är naturligtvis inte bra, men ett resultat av klimatet oss emellan, säger Hans-Viktor Krolovitsch.

Hur påverkas verksamheten av det här?

– Den dagliga verksamheten löper på bra, vilken den inte skulle göra om hela personalen var emot ledningen. Problemet är att den kritik jag fått höra är ganska svävande och otydligt. Man måste lägga något konkret på bordet om vi ska kunna jobba med det.

Kritik mot renovering

Några mer konkreta punkter för kritik finns dock.

Att kyrkoherden tagit över rollen som chef för kyrkogårdsförvaltningen under ordinarie chefens sjukskrivning.

En planerad renovering av pastorsexpeditionen som, efter att personalen hade synpunkter på arkitektritningen, skrinlades och i stället renoverades församlingshemmet.

Inriktningen för den diakoniska verksamheten.

”Har inte gjort fel”

Enligt Hans-Viktor Krolovitsch är det här naturliga åtgärder i ett pastorats verksamhet, men han menar att det varit svårt att ha en dialog om sådant när de flesta förändringar mött motstånd från den aktuella personalgruppen.

– Jag tycker ärligt talat inte att jag gjort några formella fel, men ingen är mer intresserad än jag av vi kan reda ut det här. Men det förutsätter ju att alla vill att det ska bli bättre, säger Hans-Viktor Krolovitsch.

Vad sker nu?

– I början av nästa år händer två saker. Dels vill vi att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tittar närmare på det här och ser om de kan upptäcka brister som vi inte själva ser. Dels kommer en oberoende konsult att se över verksamheten.

Tror du att det går att komma tillrätta med problemet?

– Jag vill att vi alla ska jobba tillsammans och dra åt samma håll. Vi ska definitivt jobba mer med kommunikationen. Min dörr står alltid öppen, avslutar Hans-Viktor Krolovitsch.

På dagens åsiktssida publiceras en insändare där signaturen Irriterad medmänniska bland annat skriver:

”Det som framkommit är hårresande och anmärkningsvärt att det kan få ske på en arbetsplats år 2014 och inom en organisation som dessutom ska stå för tolerans och medmänsklighet. I Sunne verkar detta bara gälla utåt. Internt är det ett helt annat bemötande och ett ledarskap som är auktoritärt och hämndlystet med obefintlig information, insyn, kommunikation eller delaktighet.”

”Inkompetens”

En person i personalgruppen, som föredrar att vara anonym, formulerar också mycket skarp kritik:

– Efter många års problem som eskalerat vid den nya ledningens tillträde upplever stora delar av personalgruppen inom Sunne pastorat att arbetssituationen snart är ohållbar. Det är det oförutsägbara, avsaknaden av dialog och kommunikation samt synnerligen otydliga beslutsprocesser som bidrar till en arbetsmiljö som kan vara hälsovådlig. Ytterst handlar det om inkompetent ledarskap.

Fackligt samråd

Uppgifterna bekräftas också från fackligt håll.

– Det stämmer att de här problemen finns. Exakt i vilken omfattning har jag svårt att överblicka eftersom det är flera fackförbund som berörs, men det är betydligt fler än en eller två personer som känner så här. Benämningen ”delar av personalen” får väl sägas vara korrekt här, säger Andrea Schleeh, regionalt skyddsombud på Kyrkans akademikerförbund i Karlstads stift.

Vad görs just nu för att komma tillrätta med situationen?

– När det finns oro av den här typen på en arbetsplats så samråder facken. Samtal pågår, säger Andrea Schleeh.

”En handfull personer”

Kyrkoherde Hans-Viktor Krolovitsch utgör, tillsammans med kanslichefen Anna Svensson och kyrkorådets ordförande Carl-Johan Friberg, den ledning som kritiken riktas mot.

– Jag välkomnar en oberoende granskning av det här. Jag vill också gärna ha saker och ting utredda, men jag befarar att det kan bli ganska svårt, säger Krolovitsch.

Kan du utveckla?

– Som jag ser det handlar det om en handfull personer i personalgruppen som gärna vill bestämma saker och ting själva. Jag följer de regler som finns och vill gärna utveckla verksamheten men det faller sällan i god jord hos de här personerna.

Mejlar varandra

Stämmer det att ni bara kommunicerar via mejl trots att ni sitter i angränsande lokaler?

– Ja. När det gäller de här personerna. Jag upplevde att innehållet i muntliga samtal förvanskades varför det blev naturligt att vilja ha allting ”på pränt” så att säga. Det är naturligtvis inte bra, men ett resultat av klimatet oss emellan, säger Hans-Viktor Krolovitsch.

Hur påverkas verksamheten av det här?

– Den dagliga verksamheten löper på bra, vilken den inte skulle göra om hela personalen var emot ledningen. Problemet är att den kritik jag fått höra är ganska svävande och otydligt. Man måste lägga något konkret på bordet om vi ska kunna jobba med det.

Kritik mot renovering

Några mer konkreta punkter för kritik finns dock.

Att kyrkoherden tagit över rollen som chef för kyrkogårdsförvaltningen under ordinarie chefens sjukskrivning.

En planerad renovering av pastorsexpeditionen som, efter att personalen hade synpunkter på arkitektritningen, skrinlades och i stället renoverades församlingshemmet.

Inriktningen för den diakoniska verksamheten.

”Har inte gjort fel”

Enligt Hans-Viktor Krolovitsch är det här naturliga åtgärder i ett pastorats verksamhet, men han menar att det varit svårt att ha en dialog om sådant när de flesta förändringar mött motstånd från den aktuella personalgruppen.

– Jag tycker ärligt talat inte att jag gjort några formella fel, men ingen är mer intresserad än jag av vi kan reda ut det här. Men det förutsätter ju att alla vill att det ska bli bättre, säger Hans-Viktor Krolovitsch.

Vad sker nu?

– I början av nästa år händer två saker. Dels vill vi att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tittar närmare på det här och ser om de kan upptäcka brister som vi inte själva ser. Dels kommer en oberoende konsult att se över verksamheten.

Tror du att det går att komma tillrätta med problemet?

– Jag vill att vi alla ska jobba tillsammans och dra åt samma håll. Vi ska definitivt jobba mer med kommunikationen. Min dörr står alltid öppen, avslutar Hans-Viktor Krolovitsch.

  • Dan Enwall