2017-08-07 14:38

2017-08-07 14:38

Ser över avloppsnätet för att leta felkopplingar

STORFORS: Akuta insatsen är över

Det mesta av vattenmängderna från söndagens skyfall i östra Värmland har sjunkit undan.

Nu ska Storfors Kommun se över avloppsnätet.

Den akuta insatsen är över och pumpning av fastigheter har överlämnats till ägarna och privata försäkringsbolag. Enligt Tommy Svärd, chef för den tekniska driften i Storfors Kommun, har inga kommunala byggnader kommit till skada.

– Vi kommer nu anlita en extern firma som kan gå över avloppsnätet och leta efter felkopplingar i ledningarna, säger Tommy Svärd.

Orsaken till att källare svämmar över under stora skyfall är att regnvattnet kommer upp genom golvbrunnar. Fram till 1960-talet byggde man ofta kombinerade avloppssystem, där regnvatten och hushållens spillvatten förs bort i samma ledning, vilket gör att stora mängder regnvatten kan tryckas tillbaka upp genom golvbrunnar.

Dessa kopplingar finns ofta kvar i äldre bostadsområden.

Under onsdagen väntas mer regn, men som det ser ut nu så kommer söndagens vattenmängder att hinna försvinna och de nya skurarna bör inte innebära några större problem, enligt Svärd.

Under söndagsförmiddagen föll upp emot 45 mm under bara en timme vid dammen i Lonnhyttan, som var nära att brista och i Karlskoga ska det ha fallit uppemot 160 mm regn under söndagen.

Den akuta insatsen är över och pumpning av fastigheter har överlämnats till ägarna och privata försäkringsbolag. Enligt Tommy Svärd, chef för den tekniska driften i Storfors Kommun, har inga kommunala byggnader kommit till skada.

– Vi kommer nu anlita en extern firma som kan gå över avloppsnätet och leta efter felkopplingar i ledningarna, säger Tommy Svärd.

Orsaken till att källare svämmar över under stora skyfall är att regnvattnet kommer upp genom golvbrunnar. Fram till 1960-talet byggde man ofta kombinerade avloppssystem, där regnvatten och hushållens spillvatten förs bort i samma ledning, vilket gör att stora mängder regnvatten kan tryckas tillbaka upp genom golvbrunnar.

Dessa kopplingar finns ofta kvar i äldre bostadsområden.

Under onsdagen väntas mer regn, men som det ser ut nu så kommer söndagens vattenmängder att hinna försvinna och de nya skurarna bör inte innebära några större problem, enligt Svärd.

Under söndagsförmiddagen föll upp emot 45 mm under bara en timme vid dammen i Lonnhyttan, som var nära att brista och i Karlskoga ska det ha fallit uppemot 160 mm regn under söndagen.

  • Frida Ingemarsson