2017-05-15 15:08

2017-05-15 15:47

Får böta noll kronor

BYGGLOV: Handläggaren ringde inte tillbaka

En fastighetsägare i Alkvettern har fått sanktionsavgift för att han byggt till en altan till huset utan bygglov. Avgiften sattes dock ned till noll eftersom bygglovshandläggaren glömde ringa tillbaka.

Fastighetsägaren ringde i höstas bygg- och miljökontoret i Karlskoga för att fråga om han behövde bygglov för att bygga till sitt hus.

Bygglovshandläggaren kunde inte svara på rak arm utan lovade att återkomma. Något svar kom inte och fastighetsägaren tolkade det som att bygglov inte behövdes.

Missen upptäcktes efter tre månader och nu har fastighetsägaren fått bygglov i efterskott och slipper i praktiken även sanktionsavgiften, enligt beslut i Karlskogas och Storfors gemensamma myndighetsnämnd.

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område där det normalt inte behövs bygglov. Det finns dock särskilda områdesbestämmelser kring Alkvetterns herrgård för att skydda kulturmiljön.

Fastighetsägaren ringde i höstas bygg- och miljökontoret i Karlskoga för att fråga om han behövde bygglov för att bygga till sitt hus.

Bygglovshandläggaren kunde inte svara på rak arm utan lovade att återkomma. Något svar kom inte och fastighetsägaren tolkade det som att bygglov inte behövdes.

Missen upptäcktes efter tre månader och nu har fastighetsägaren fått bygglov i efterskott och slipper i praktiken även sanktionsavgiften, enligt beslut i Karlskogas och Storfors gemensamma myndighetsnämnd.

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område där det normalt inte behövs bygglov. Det finns dock särskilda områdesbestämmelser kring Alkvetterns herrgård för att skydda kulturmiljön.