2016-06-20 17:57

2016-06-20 17:57

40 asylsökande överklagar flytt

STORFORS: Efter beskedet om att asylboendet ska tömmas

Ett 40-tal boende på asylboendet på Hotell Storfors överklagar nu beslutet att de ska flyttas till annat boende.
De boende har fått ett muntligt besked om att de ska flyttas när anläggningen töms den 21 juni. Nu har de skrivit till förvaltningsrätten och migrationsdomstolen.

De boende på Hotell Storfors hade fortfarande på måndagen inte fått något besked vart de ska flyttas och nu begär de inhibition i ärendet, det vill säga att beslutet ska ogiltigförklaras tills dess en dom har kommit i ärendet.

I överklagan står det :”Jag vill överklaga beslutet att bli flyttad från Hotell Storfors till ett annat okänt asylboende och begär inhibition i ärendet. Jag yrkar på att vår familj måste få stanna i Storfors kommun där barnen är inskrivna i skolan och förskolan. De är anmälda till sommarläger, har börjat få vänner på orten och är redan en del av samhället.”

Som skäl för överklagan hänvisar de till barnens rättigheter artikel 3,6 och 15 i FN:s barnkonvention.

I överklagandet står det också att de ska komplettera detta med ett utlåtande från samverkansgruppen.

Nationellt beslut

Enligt Susanna Wahrolin, enhetschef på mottagning tre på Migrationsverket i Karlstad, så är det ett nationellt beslut taget att de boenden som var med i direktupphandling nummer 13 ska stängas. Avtalet med direktupphandlingen för Storfors hotell löpte ut den 21 maj, därefter har Migrationsverket tecknat ett avvecklingsavtal.

– Vi har ingen juridisk möjlighet att förlänga avtalet med Storfors hotell, säger Susanna Wahrolin.

Hotell Storfors är dock med i ramupphandling nummer tre, men den upphandlingen är överklagad till förvaltningsrätten. Därför kan inte Migrationsverket teckna något nytt ramavtal, medan processen med en överklagan pågår.

Hon förklarar också att det är färre personer som söker sig till Sverige nu och att Migrationsverket har boendeplatser lediga inom länet.

Har förståelse

När FT berättar att de boende överklagat beslutet att bli flyttade så känner hon inte till detta.

– Direktiven vi har är att vi ska stänga boendet i morgon (red.anm läs tisdag) och de boende flyttas till andra platser i Värmland.

Hon har dock förståelse för att de som bor där är upprörda över beslutet.

– Det är många som blir drabbade och det är givetvis beklagligt.

Även Röda korset och kommunen är upprörda över att asylboendet ska tömmas.

De boende på Hotell Storfors hade fortfarande på måndagen inte fått något besked vart de ska flyttas och nu begär de inhibition i ärendet, det vill säga att beslutet ska ogiltigförklaras tills dess en dom har kommit i ärendet.

I överklagan står det :”Jag vill överklaga beslutet att bli flyttad från Hotell Storfors till ett annat okänt asylboende och begär inhibition i ärendet. Jag yrkar på att vår familj måste få stanna i Storfors kommun där barnen är inskrivna i skolan och förskolan. De är anmälda till sommarläger, har börjat få vänner på orten och är redan en del av samhället.”

Som skäl för överklagan hänvisar de till barnens rättigheter artikel 3,6 och 15 i FN:s barnkonvention.

I överklagandet står det också att de ska komplettera detta med ett utlåtande från samverkansgruppen.

Nationellt beslut

Enligt Susanna Wahrolin, enhetschef på mottagning tre på Migrationsverket i Karlstad, så är det ett nationellt beslut taget att de boenden som var med i direktupphandling nummer 13 ska stängas. Avtalet med direktupphandlingen för Storfors hotell löpte ut den 21 maj, därefter har Migrationsverket tecknat ett avvecklingsavtal.

– Vi har ingen juridisk möjlighet att förlänga avtalet med Storfors hotell, säger Susanna Wahrolin.

Hotell Storfors är dock med i ramupphandling nummer tre, men den upphandlingen är överklagad till förvaltningsrätten. Därför kan inte Migrationsverket teckna något nytt ramavtal, medan processen med en överklagan pågår.

Hon förklarar också att det är färre personer som söker sig till Sverige nu och att Migrationsverket har boendeplatser lediga inom länet.

Har förståelse

När FT berättar att de boende överklagat beslutet att bli flyttade så känner hon inte till detta.

– Direktiven vi har är att vi ska stänga boendet i morgon (red.anm läs tisdag) och de boende flyttas till andra platser i Värmland.

Hon har dock förståelse för att de som bor där är upprörda över beslutet.

– Det är många som blir drabbade och det är givetvis beklagligt.

Även Röda korset och kommunen är upprörda över att asylboendet ska tömmas.