2016-04-24 16:04

2016-04-24 16:04

Slog man i ansiktet

STORFORS

En misshandel utomhus inträffade under helgen i Storfors.

Två män kom i bråk och den ene ryckte ner den andre till marken och skog flera slag mot dennes ansikte. Den slagne är 31 år och den misstänkte är 40 år.

Två män kom i bråk och den ene ryckte ner den andre till marken och skog flera slag mot dennes ansikte. Den slagne är 31 år och den misstänkte är 40 år.