2015-12-18 08:15

2015-12-18 08:15

Kommunen prisade medarbetare

STORFORS: Kreativa, flitiga och omtänksamma

Tre anställda i Storfors kommun har under året utmärkt sig som extra kreativa, flitiga och omtänksamma. Vid kommunens julfest prisades Carina Eriksson, Pernilla Günther och Sala Bahtiri.

Tre anställda i Storfors kommun har under året utmärkt sig som extra kreativa, flitiga och omtänksamma. Vid kommunens julfest prisades Carina Eriksson, Pernilla Günther och Sala Bahtiri.