2015-12-10 17:19

2015-12-10 17:19

Positivt från företagen

STORFORS: Handelskammaren på besök

När Handelskammaren bjöd in till lunchträff i Storfors nappade ett 30-tal företagare.
– Det känns som en riktigt bra respons, säger Mikael Björemo, projektledare för Handelskammaren på Rull.

Handelskammaren är just nu på turné till Värmlands 16 kommuner, och syftet är att skapa nätverk för lokala företag.

– På en liten ort tror man kanske att man vet allt om varandra, men ofta visar det sig att det inte är så, säger Mikael.

Under träffen framkommer att företagen i Storfors bland annat söker svetsare, elektriker och hjälp med marknadsföring.

Deltagarna får veta att Miljöbolaget just nu går riktigt bra och planerar en utökning av deponianläggningen samt en forsknings- och utvecklingsavdelning. Även Naverviken ser ljust på framtiden och flyttar tillbaka tio jobb till Storfors och utvidgar i Degerfors.

Företagarna från Centurion Equity berättar att intresset för satsningen i Storfors varit stort och att man drar igång utbildning för ett 25-tal personer på måndag.

Nästa stora arrangemang för Handelskammaren är Affärsresan som hålls i Branäs under våren.

Samtidigt fortsätter Handelskammarens turné. Nästa träff på turnéplanen är Hagfors den 19 januari – Filipstad får besök den 17 mars.

Handelskammaren är just nu på turné till Värmlands 16 kommuner, och syftet är att skapa nätverk för lokala företag.

– På en liten ort tror man kanske att man vet allt om varandra, men ofta visar det sig att det inte är så, säger Mikael.

Under träffen framkommer att företagen i Storfors bland annat söker svetsare, elektriker och hjälp med marknadsföring.

Deltagarna får veta att Miljöbolaget just nu går riktigt bra och planerar en utökning av deponianläggningen samt en forsknings- och utvecklingsavdelning. Även Naverviken ser ljust på framtiden och flyttar tillbaka tio jobb till Storfors och utvidgar i Degerfors.

Företagarna från Centurion Equity berättar att intresset för satsningen i Storfors varit stort och att man drar igång utbildning för ett 25-tal personer på måndag.

Nästa stora arrangemang för Handelskammaren är Affärsresan som hålls i Branäs under våren.

Samtidigt fortsätter Handelskammarens turné. Nästa träff på turnéplanen är Hagfors den 19 januari – Filipstad får besök den 17 mars.