2015-11-16 06:00

2015-11-16 06:00

Både vinnare och förlorare

STORFORS: Delade meningar om ansvar

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat att OSTP ska genomföra provtagning av mark på Storfors Bruk för att kontrollera eventuella markföroreningar. Företaget överklagade beslutet och får halvt rätt av mark- och miljödomstolen.

Enligt länsstyrelsen beslut ska OSTP undersöka mark på ömse sidor om älven, områdena Storfors Bruk östra och Storfors Bruk västra. Företaget ansåg å sin sida att man enbart kan hållas ansvarig för den del av området där man har bedrivit verksamhet, det vill säga på två av totalt 21 fastigheter.

Enligt OSTP är det orimligt att man ska hållas ansvarig för föroreningar som är följden av närmare 500 års verksamhet.

Mark- och miljödomstolen väljer en medelväg i sitt beslut. Rätten ger företaget rätt beträffande de fastigheter som ligger på östra sidan av älven. Däremot avslår man överklagandet i fråga om den västra sidan. Orsaken till detta är att rätten menar att föroreningar via grundvattnet kan ha spridit sig från OSTP:s fastigheter till grannfastigheterna.

Enligt länsstyrelsen beslut ska OSTP undersöka mark på ömse sidor om älven, områdena Storfors Bruk östra och Storfors Bruk västra. Företaget ansåg å sin sida att man enbart kan hållas ansvarig för den del av området där man har bedrivit verksamhet, det vill säga på två av totalt 21 fastigheter.

Enligt OSTP är det orimligt att man ska hållas ansvarig för föroreningar som är följden av närmare 500 års verksamhet.

Mark- och miljödomstolen väljer en medelväg i sitt beslut. Rätten ger företaget rätt beträffande de fastigheter som ligger på östra sidan av älven. Däremot avslår man överklagandet i fråga om den västra sidan. Orsaken till detta är att rätten menar att föroreningar via grundvattnet kan ha spridit sig från OSTP:s fastigheter till grannfastigheterna.