2015-09-24 09:24

2015-09-24 09:24

Lundsberg överklagar inhibitionen

SKOLA: Utestängda elever får bo kvar

Två elever vid Lundsbergs skola stängdes i augusti av från internatet, den ene av dem också från undervisningen. De båda klagade hos förvaltningsrätten och fick rätt.
Nu överklagar skolan det beslutet.

Det var efter en fest på ett av elevhemmen som de båda eleverna stängdes av. De hade båda förtärt alkohol och det förekom även rökning på festen. Båda eleverna har tidigare varnats för att de brutit mot skolans regler. Den ene av dem hade dessutom flera varningar i bagaget.

Avstängd hela året

Följden av att de än en gång bröt mot skolans regler blev att de stängdes av från internatet. Den elev som enbart hade en tidigare varning stängdes bara av under resterande del av höstterminen. Den andre eleven stängdes av hela läsåret, inte bara från internatet utan också från undervisningen.

Båda eleverna vände sig till förvaltningsrätten och begärde att skolans beslut skulle undanröjas då det ansågs oproportionerligt hårt i förhållande till förseelsen. I andra hand yrkade de på inhibition av beslutet i väntan på att förvaltningsrätten skulle fatta sitt beslut.

Oklart rättsläge

Förvaltningsrätten valde det senare alternativet. Rätten har begärt ett yttrande från Skolinspektionen för att få dess syn på skolans rätt att stänga av eleverna från internatet.

Nu har stiftelsen Lundsbergs skola valt att överklaga beslutet om inhibition till kammarrätten i Göteborg. Från Lundsbergs sida vill man att ärendet hanteras skyndsamt.

Det var efter en fest på ett av elevhemmen som de båda eleverna stängdes av. De hade båda förtärt alkohol och det förekom även rökning på festen. Båda eleverna har tidigare varnats för att de brutit mot skolans regler. Den ene av dem hade dessutom flera varningar i bagaget.

Avstängd hela året

Följden av att de än en gång bröt mot skolans regler blev att de stängdes av från internatet. Den elev som enbart hade en tidigare varning stängdes bara av under resterande del av höstterminen. Den andre eleven stängdes av hela läsåret, inte bara från internatet utan också från undervisningen.

Båda eleverna vände sig till förvaltningsrätten och begärde att skolans beslut skulle undanröjas då det ansågs oproportionerligt hårt i förhållande till förseelsen. I andra hand yrkade de på inhibition av beslutet i väntan på att förvaltningsrätten skulle fatta sitt beslut.

Oklart rättsläge

Förvaltningsrätten valde det senare alternativet. Rätten har begärt ett yttrande från Skolinspektionen för att få dess syn på skolans rätt att stänga av eleverna från internatet.

Nu har stiftelsen Lundsbergs skola valt att överklaga beslutet om inhibition till kammarrätten i Göteborg. Från Lundsbergs sida vill man att ärendet hanteras skyndsamt.