2015-06-02 19:38

2015-06-02 19:41

Outokumpu har köpt Storfors-fabrik

STORFORS

Företaget Outokumpu i Degerfors har köpt OSTPs fabrik i Storfors för att starta verksamhet.

Det skriver Storfors kommun på sin hemsida.

Till en början kommer man att sysselsätta åtta personer, men ambitionen är att utöka.

Det är verksamheten Långa produkter i Degerfors som utvidgar och räknar med att växa ännu mer, bland annat mot den norska marknaden när man nu blivit NORSOK-godkända av oljeindustrin.

I Degerfors tillverkas långa stålämnen i rostfritt stål. Stängerna bearbetas av företagets kunder till allt från sömlösa rör till ventiler, flänsar eller exempelvis delar i Alfa Lavas separatorer.

Verksamheten i Storfors ska inriktas på efterbehandling av stålämnena. Stängerna ska värmebehandlas och riktas för att bli spikraka. På sikt ska man därtill svarva och polera ämnena i Storfors.

– Idag görs efterbehandlingen av underleverantörer, men när verksamheten nu växer kommer vi att göra en del i egen regi och där passar fabriken i Storfors perfekt. Där finns de ytor vi behöver och det finns maskiner, säger Olle Källgren, chef för Långa produkter i Degerfors till storfors.se.

Outokumpu har köpt OSTPs båda fabrikslokaler och Olle Källgren säger att verksamheten kommer att utökas på sikt.

– 2016 räknar vi med att bearbeta 3000 ton, 2018 borde vi ha vuxit till 5000 ton. Då har vi troligen även en skalsvarv och ett polerverk på plats, säger Olle Källgren.

Han räknar med att arbetsstyrkan kanske kan fördubblas på ett par års sikt.

Det skriver Storfors kommun på sin hemsida.

Till en början kommer man att sysselsätta åtta personer, men ambitionen är att utöka.

Det är verksamheten Långa produkter i Degerfors som utvidgar och räknar med att växa ännu mer, bland annat mot den norska marknaden när man nu blivit NORSOK-godkända av oljeindustrin.

I Degerfors tillverkas långa stålämnen i rostfritt stål. Stängerna bearbetas av företagets kunder till allt från sömlösa rör till ventiler, flänsar eller exempelvis delar i Alfa Lavas separatorer.

Verksamheten i Storfors ska inriktas på efterbehandling av stålämnena. Stängerna ska värmebehandlas och riktas för att bli spikraka. På sikt ska man därtill svarva och polera ämnena i Storfors.

– Idag görs efterbehandlingen av underleverantörer, men när verksamheten nu växer kommer vi att göra en del i egen regi och där passar fabriken i Storfors perfekt. Där finns de ytor vi behöver och det finns maskiner, säger Olle Källgren, chef för Långa produkter i Degerfors till storfors.se.

Outokumpu har köpt OSTPs båda fabrikslokaler och Olle Källgren säger att verksamheten kommer att utökas på sikt.

– 2016 räknar vi med att bearbeta 3000 ton, 2018 borde vi ha vuxit till 5000 ton. Då har vi troligen även en skalsvarv och ett polerverk på plats, säger Olle Källgren.

Han räknar med att arbetsstyrkan kanske kan fördubblas på ett par års sikt.