2015-04-21 08:03

2015-04-21 14:34

Kommunalrådet avstår tio procent av sin lön i år

STORFORS: Ett bidrag till minskade utgifter

Kommunalråd Hans Jildesten (S) sänker sitt arvode med tio procent resten av året. Detta sedan senaste prognosen visat att skatteintäkterna blir cirka en miljon mindre än beräknat.

– Vi måste öka vårt arbete med att minska kommunens utgifter. Våra verksamheter har gjort mycket av det som ska göras, det här är mitt bidrag till det, säger Hans Jildesten.

I kronor handlar det om att arvodet sänks med cirka 5 400 kronor i månaden. Kommunalrådsarvodet höjdes tidigare i år med 21.5 procent, eller 9 700 kronor sedan fullmäktige i höstas beslutade att arvodet skulle vara 90 procent av riksdagsledamotsarvodet.

Beslutet om en höjning vållade debatt och inte minst från oppositionen kom det kritik. Jildesten tycker att det blev för mycket fokus på höjningen av kommunalrådsarvodet i debatten under och efter beslutet.

– Man glömde att titta på helheten. Vi ändrade mycket så totalt sänktes politikerkostnaden för kommunen, säger Jildesten.

– Sen kan man tycka och tänka om lönen. Om man jämför med exempelvis Karlstad, som har sex-åtta kommunalråd vars ersättning är kopplad till statsrådsarvodena blir det skillnad, säger Jildesten.

– I de flesta mindre kommuner är man dessutom ensam och arbetsmässigt är det inte lättare i en liten kommun, säger Jildesten.

– Visst, när jag gick från ingenjörsjobbet ökade månadslönen men timlönen minskade markant, säger Jildesten och hänvisar till att som kommunalråd har man inte en 40-timmarsvecka, snarare det dubbla.

Beslutet att avstå tio procent gäller året ut. Om han därefter går tillbaka till den ersättning han har rätt till har han inte tagit ställning till. 2016 höjs arvodet till att vara 95 procent av grundarvodet för en riksdagsledamot som för närvarande är 61 000 kronor i månaden.

 

– Vi måste öka vårt arbete med att minska kommunens utgifter. Våra verksamheter har gjort mycket av det som ska göras, det här är mitt bidrag till det, säger Hans Jildesten.

I kronor handlar det om att arvodet sänks med cirka 5 400 kronor i månaden. Kommunalrådsarvodet höjdes tidigare i år med 21.5 procent, eller 9 700 kronor sedan fullmäktige i höstas beslutade att arvodet skulle vara 90 procent av riksdagsledamotsarvodet.

Beslutet om en höjning vållade debatt och inte minst från oppositionen kom det kritik. Jildesten tycker att det blev för mycket fokus på höjningen av kommunalrådsarvodet i debatten under och efter beslutet.

– Man glömde att titta på helheten. Vi ändrade mycket så totalt sänktes politikerkostnaden för kommunen, säger Jildesten.

– Sen kan man tycka och tänka om lönen. Om man jämför med exempelvis Karlstad, som har sex-åtta kommunalråd vars ersättning är kopplad till statsrådsarvodena blir det skillnad, säger Jildesten.

– I de flesta mindre kommuner är man dessutom ensam och arbetsmässigt är det inte lättare i en liten kommun, säger Jildesten.

– Visst, när jag gick från ingenjörsjobbet ökade månadslönen men timlönen minskade markant, säger Jildesten och hänvisar till att som kommunalråd har man inte en 40-timmarsvecka, snarare det dubbla.

Beslutet att avstå tio procent gäller året ut. Om han därefter går tillbaka till den ersättning han har rätt till har han inte tagit ställning till. 2016 höjs arvodet till att vara 95 procent av grundarvodet för en riksdagsledamot som för närvarande är 61 000 kronor i månaden.