2015-03-20 16:46

2015-03-20 16:46

Kommun får kritik för skolan

STORFORS: Skolinspektionen har gjort tillsyn

Skolinspektionen är kritisk mot Storfors kommun. Anledningen är hur kommunen svarat på den tidigare granskning som Skolinspektionen har gjort av utbildningen för asylsökande barn.

I höstas genomförde Skolinspektionen en granskning av hur Storfors bedriver undervisning för asylsökande barn och barn som vistas papperslösa i Sverige.

Efter granskningen i höstas uppmanades skolan att se till att det finns planer för introduktionsprogram och hur man upprättar en individuell studieplan.

Svarat på annat

Storfors kommun hade fram till den 20 januari på sig att svara och skickade in ett dokument från 2013 som berör fyra av fem introduktionsprogram. Där ingår inte all information som Skolinspektionen efterfrågar. Kommunen har även skickat in ett antal exemplar av Elevens individuella utvecklingsplan vilket inte heller det är vad Skolinspektionen efterfrågade. Där ingår varken information om avslutade och pågående kurser eller andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.

Skolinspektionen bedömer nu att kommunen inte har vidtagit åtgärder för att rätta till saken och förelägger nu kommunen att avhjälpa bristerna.

Nu vill Skolinspektionen se redovisning av vad kommunen har gjort för att komma tillrätta med bristerna.

I höstas genomförde Skolinspektionen en granskning av hur Storfors bedriver undervisning för asylsökande barn och barn som vistas papperslösa i Sverige.

Efter granskningen i höstas uppmanades skolan att se till att det finns planer för introduktionsprogram och hur man upprättar en individuell studieplan.

Svarat på annat

Storfors kommun hade fram till den 20 januari på sig att svara och skickade in ett dokument från 2013 som berör fyra av fem introduktionsprogram. Där ingår inte all information som Skolinspektionen efterfrågar. Kommunen har även skickat in ett antal exemplar av Elevens individuella utvecklingsplan vilket inte heller det är vad Skolinspektionen efterfrågade. Där ingår varken information om avslutade och pågående kurser eller andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.

Skolinspektionen bedömer nu att kommunen inte har vidtagit åtgärder för att rätta till saken och förelägger nu kommunen att avhjälpa bristerna.

Nu vill Skolinspektionen se redovisning av vad kommunen har gjort för att komma tillrätta med bristerna.