2016-05-10 11:50

2016-05-10 11:50

Fler barn börjar spela

ISHOCKEY

Det har skett en ökning av antalet svenska barn som börjar spela ishockey de senaste åren. 20 procent fler barn i åldrarna 5–10 år de senaste två åren

Säsongen 2015-2016 ökade antalet barn i åldrarna 5-10 år som spelar ishockey med cirka tio procent till 31 920 stycken. På pojksidan är det en ökning med cirka åtta procent till 28 492 stycken. På flicksidan ökar det med cirka 27 procent till 3 428 stycken

.Den största procentuella ökningen är på flicksidan där det ökat med cirka 66 procent. På pojksidan är ökningen cirka 17 procent.

– Detta är ett bevis på det fina arbete som sker i föreningar runt om i landet. Det är verkligen glädjande och viktigt för ishockeyns framtid att vi håller i den positiva rekryteringstrenden av barn till ishockeyn. Med rekryteringskampanjen som redskap ser vi dessutom att vi med framgång når ut till grupper som traditionellt varit underrepresenterade i vår verksamhet, säger Henrik Haraldsson, utvecklingschef hos Svenska Ishockeyförbundet.

–Det är otroligt glädjande att vi får in fler tjejer i hockeyn, dessutom att vi senaste året sett en stor ökning i antalet föreningar som bedriver Tre Kronors Hockeyskola för flickor. Den stora utmaningen är nu att behålla spelarna för att kunna skapa flicklag och seriesystem över hela landet samtidigt som vi vill öka rekryteringen och antalet deltagande föreningar ytterligare, säger Erika Holst Erika Holst, utvecklingsansvarig för damishockey hos Svenska Ishockeyförbundet.

Säsongen 2015-2016 ökade antalet barn i åldrarna 5-10 år som spelar ishockey med cirka tio procent till 31 920 stycken. På pojksidan är det en ökning med cirka åtta procent till 28 492 stycken. På flicksidan ökar det med cirka 27 procent till 3 428 stycken

.Den största procentuella ökningen är på flicksidan där det ökat med cirka 66 procent. På pojksidan är ökningen cirka 17 procent.

– Detta är ett bevis på det fina arbete som sker i föreningar runt om i landet. Det är verkligen glädjande och viktigt för ishockeyns framtid att vi håller i den positiva rekryteringstrenden av barn till ishockeyn. Med rekryteringskampanjen som redskap ser vi dessutom att vi med framgång når ut till grupper som traditionellt varit underrepresenterade i vår verksamhet, säger Henrik Haraldsson, utvecklingschef hos Svenska Ishockeyförbundet.

–Det är otroligt glädjande att vi får in fler tjejer i hockeyn, dessutom att vi senaste året sett en stor ökning i antalet föreningar som bedriver Tre Kronors Hockeyskola för flickor. Den stora utmaningen är nu att behålla spelarna för att kunna skapa flicklag och seriesystem över hela landet samtidigt som vi vill öka rekryteringen och antalet deltagande föreningar ytterligare, säger Erika Holst Erika Holst, utvecklingsansvarig för damishockey hos Svenska Ishockeyförbundet.