2017-09-05 17:06

2017-09-05 17:06

En travdag till i Årjäng

TRAV: Hur Solvalla placeras påverkar andra banor

Trots att vi är inne i september råder en oklarhet om hur nästa års tävlingsschema i travsporten kommer att se ut.

Det som är klart är volymen av tävlingsdagar och den visar att Färjestad har en tävlingsdag färre och Årjäng ökar en dag.

Svårigheterna kring nästa års tävlingsschema beror på att det är oklart hur Solvallas dagar kommer att placeras. ST vill stärka banans status som nationalarena och det finns tre olika alternativ för Solvalla.

• Man är ensam bana på onsdagar och V86xpress försvinner.

• Man kör tisdagar i stället för onsdagar och V86xpress körs på andra banor.

• Man tävlar tisdag och onsdag och är en av banorna i V86xpress.

Kan påverka Färjestad

Blir det tävlingar på tisdagar i stället för onsdagar, alternativ två, på Solvalla påverkar det hur tävlingsdagarna på andra banor ska placeras.

– Om de lägger Solvalla på tisdagar kommer det att få konsekvenser för banor som tävlar på måndagar och torsdagar, för det är till de dagarna som Axevalla och Eskilstuna ska placeras i så fall. Blir det så finns det en risk att Färjestad kan bli av med måndagstävlingar vilket vi såklart inte vill, säger Färjestads travbanechef Ken Karlsson.

Det är oklart hur tävlingsdagarna kommer att vara placerade, men själva tävlingsvolymen är bestämd. Färjestad tappar en dag till 37 tävlingstillfällen fördelat på 34 ordinarie dagar och tre breddtrav. Årjäng ökar med en dag till 18, 15 ordinarie och tre breddtrav.

Åmål och Arvika behåller sina tio respektive fyra tävlingsdagar.

Svårigheterna kring nästa års tävlingsschema beror på att det är oklart hur Solvallas dagar kommer att placeras. ST vill stärka banans status som nationalarena och det finns tre olika alternativ för Solvalla.

• Man är ensam bana på onsdagar och V86xpress försvinner.

• Man kör tisdagar i stället för onsdagar och V86xpress körs på andra banor.

• Man tävlar tisdag och onsdag och är en av banorna i V86xpress.

Kan påverka Färjestad

Blir det tävlingar på tisdagar i stället för onsdagar, alternativ två, på Solvalla påverkar det hur tävlingsdagarna på andra banor ska placeras.

– Om de lägger Solvalla på tisdagar kommer det att få konsekvenser för banor som tävlar på måndagar och torsdagar, för det är till de dagarna som Axevalla och Eskilstuna ska placeras i så fall. Blir det så finns det en risk att Färjestad kan bli av med måndagstävlingar vilket vi såklart inte vill, säger Färjestads travbanechef Ken Karlsson.

Det är oklart hur tävlingsdagarna kommer att vara placerade, men själva tävlingsvolymen är bestämd. Färjestad tappar en dag till 37 tävlingstillfällen fördelat på 34 ordinarie dagar och tre breddtrav. Årjäng ökar med en dag till 18, 15 ordinarie och tre breddtrav.

Åmål och Arvika behåller sina tio respektive fyra tävlingsdagar.