2017-08-08 06:00

2017-08-08 06:00

Goop i konflikt om andelshästar

TRAV: Två kvar och sex till andra tränare

Travtränaren Björn Goop hamnade i konflikt med ägarföreträdaren för stallets andelshästar.
Det har resulterat i att sex av de åtta aktuella hästarna lämnat Stall Goop i Lökene utanför Kil.

Konflikten blev känd för en vecka sedan. Stall Goop hade sedan tre år tillbaka haft egna andelshästar, men efter meningsskiljaktigheter med delägarnas företrädare, Linn Andersson från Örebro, avbröts samarbetet med omedelbar verkan.

Trottosport.se skrev om händelsen och publicerade Linn Andersson mejl till andelsägarna, där hon kritiserade Björn Goop för att samarbetet inte fungerat och att det bland annat brustit i kommunikation och hantering av fakturor.

De åtta hästarna stod utan tränare och 175 andelsägare var drabbade.

Men nu har det problemet fått sin lösning.

Andelsägarna har röstat om vilka tränare som ska ta över hästarna, och det har resulterat i att två hästar stannar hos Goop: Bear Hope och Easy Creation (bestämt tidigare).

My Silver Lining går till Magnus Jakobsson, Ciggen till Louise Granstedt och Rob Dyrdek, Västerbo Armani, Charmant Hornline och Dracula till Rickard Svanstedt.

– Viktigaste är att inte andelsägarna drabbas. Vi har försökt lösa det så gott det går, säger Björn Goop.

Kunde alla hästarna ha blivit kvar om ägarna röstat för det?

– Ja, det hade jag gärna haft i så fall. Flera av dem är startklara så det är lite tungt att bli av med dem så sett.

Björn Goop har drygt 100 hästar i träning.

– Vi har många andra som är andelsägda, och nya som är på gång, men det här konceptet gick inte att få till tyvärr.

Björn Goop anger att kemin mellan honom och Linn Andersson inte har stämt som huvudorsaken till att samarbetet avslutats.

– Det har fungerat jättebra utåt, men inte inåt och då var vi tvungna att separera det hela. Det viktigaste är att min personal trivs att jobba med det.

I övrigt vill han inte bemöta kritiken om bland annat ”saltade” fakturor.

– Det gynnar ingen att dra upp det här i media.

En av de två hästarna som blev kvar hos Goop, Easy Creation, ska tävla till helgen.

– Hon ska springa ett större lopp i Norge.

Konflikten blev känd för en vecka sedan. Stall Goop hade sedan tre år tillbaka haft egna andelshästar, men efter meningsskiljaktigheter med delägarnas företrädare, Linn Andersson från Örebro, avbröts samarbetet med omedelbar verkan.

Trottosport.se skrev om händelsen och publicerade Linn Andersson mejl till andelsägarna, där hon kritiserade Björn Goop för att samarbetet inte fungerat och att det bland annat brustit i kommunikation och hantering av fakturor.

De åtta hästarna stod utan tränare och 175 andelsägare var drabbade.

Men nu har det problemet fått sin lösning.

Andelsägarna har röstat om vilka tränare som ska ta över hästarna, och det har resulterat i att två hästar stannar hos Goop: Bear Hope och Easy Creation (bestämt tidigare).

My Silver Lining går till Magnus Jakobsson, Ciggen till Louise Granstedt och Rob Dyrdek, Västerbo Armani, Charmant Hornline och Dracula till Rickard Svanstedt.

– Viktigaste är att inte andelsägarna drabbas. Vi har försökt lösa det så gott det går, säger Björn Goop.

Kunde alla hästarna ha blivit kvar om ägarna röstat för det?

– Ja, det hade jag gärna haft i så fall. Flera av dem är startklara så det är lite tungt att bli av med dem så sett.

Björn Goop har drygt 100 hästar i träning.

– Vi har många andra som är andelsägda, och nya som är på gång, men det här konceptet gick inte att få till tyvärr.

Björn Goop anger att kemin mellan honom och Linn Andersson inte har stämt som huvudorsaken till att samarbetet avslutats.

– Det har fungerat jättebra utåt, men inte inåt och då var vi tvungna att separera det hela. Det viktigaste är att min personal trivs att jobba med det.

I övrigt vill han inte bemöta kritiken om bland annat ”saltade” fakturor.

– Det gynnar ingen att dra upp det här i media.

En av de två hästarna som blev kvar hos Goop, Easy Creation, ska tävla till helgen.

– Hon ska springa ett större lopp i Norge.