2017-04-26 06:00

2017-04-26 12:58

Hon ska få 20 000 att trivas i Arvika

O-RINGEN: Christina Gabrielsson chefar för 1 300 i sommar

Världens största orienteringstävling kommer till Arvika i sommar. Det var 20 år sedan O-ringen sist gästspelade i Värmland.
Det är stora pengar i omlopp kring arrangemanget. Ifjol vid O-ringen i Sälen satte besökarna sprätt på 140 miljoner kronor. I Värmland kalkylerar man med 115 miljoner.

Sista veckan i juli invaderas Arvika av närmare 20 000 orienterare i det som är ett av landets största mobila tävlingsarrangemang, O-ringen.

1 300 funktionärer ska se till att deltagarna med anhöriga trivs under tävlingsveckan.

Christina Gabrielsson är som generalsekreterare chef för hela den gigantiska organisation som ordnar tävlingen. Men att arrangera O-ringen är så mycket mer än att fixa till orienteringsbanor ute i skogen.

Deltagarna ska ha någonstans att bo och något att göra mellan tävlingarna.

– Tävlar gör man bara en timme om dygnet. De andra 23 timmarna ska det också hända något. Det är viktigt att vi kan erbjuda intressanta upplevelser vid sidan om tävlandet, säger Christina Gabrielsson.

Enda heltidaren

Som generalsekreterare är hon den enda i Värmland som just nu jobbar heltid med O-ringen.

De 80 000 funktionärstimmar som krävs för att ro arrangemanget i land utförs till övervägande del av ideellt arbetande funktionärer.

– Jag har haft chefspositioner i näringslivet i 17 år. Men det här, att leda så många ideella krafter, är något nytt och spännande för mig.

Christina har varit vd för Arvika gjuteri och innan det platschef för Thermia. Hon är för närvande tjänstledig från jobbet som ledningsstrateg vid landstinget.

Arrangörerna räknar med att det kommer runt 18 000 deltagare till Värmland. Lägg därtill drygt 2 000 medföljare.

Hälften vid Westlanda

Hälften av dessa kommer att bo på Westlanda flygfält strax utanför Arvika. Där ska så småningom den gigantiska O-ringenstaden ta form.

Just nu syns det inte så mycket av O-ringenstaden på Westlanda. Några nya vägar har dragits, el har installerats.

Utöver boende ska här finnas ett marknadstorg. 40 utställare är redan knutna till det. Exempelvis ska Klässbols linneväveri ha en butik där.

Ett aktiebolag

O-ringen hette förr Femdagars. Numer är O-ringen ett aktiebolag som ägs till alla delar av Svenska orienteringsförbundet. O-ringen AB har kansli i Falun och Uppsala. Vd:n heter Henrik Boström.

O-ringen har under senare år låtit göra marknadsundersökningar kring hur mycket pengar besökarna spenderar, vad de tycker är viktigast med tävlingsveckan och hur väl de känner till de sponsorer som finns kring arrangemanget.

Man kategoriserar O-ringen i tre nivåer, stor, medel och mindre arrangemang. Värmland 2017 bedöms hamna i mittregionen.

Fjolåret i Sälen var en stortävling. Drygt 24 000 var med i den, med medföljare var det totalt 28 000 turister.

Efter tävlingen gjordes en enkät som skickades ut till 1 500 besökare. Av dessa svarade närmare 1 000.

Med enkätsvaren som grund gjordes en beräkning på hur mycket deltagarna konsumerade och vilken turistekonomisk effekt arrangemanget gav.

Deltagarna vistades 7,6 dagar i regionen. Snittkostnaden för boendet var 167 kronor/natt och person. Övrig konsumtion per person beräknades till 609 kronor. Därtill ska lägga deltagaravgifter med mera.

Den sammantagna turistekonomiska effekten av O-ringen beräknades till 139,6 miljoner kronor varav 30 miljoner kom från utländska besökare.

I Värmland beräknas siffran stanna vid 115 miljoner.

O-ringen är det arrangemang som näst Vasaloppet (både sommar- och vinterveckor räknat) har de största turistekonomiska effekterna.

– Ryktet att vi orienterare sitter på en ryggsäck i skogen med vår termos och inte gör av med några pengar stämmer inte. Vi är nog som folk är mest på semestern, säger Christina Gabrielsson.

Turistmål

Det som deltagarna satte högst värde på var gemenskapen och den sociala samvaron. Bra arrangemang med hög kvalitet är också viktigt.

– O-ringen är framför allt en veckas aktiv semester tillsammans med familjen. De år O-ringen gått där det finns tydliga turistmål, som på Österlen och i Halmstad, har deltagarantalet ökat. Vi hoppas att orienterarna ska finna Värmland spännande. Det är därför vi marknadsför oss som vilt och vackert.

Sedan mätningarna påbörjades 2006 har deltagarnas helhetsintryck för de olika arrangemangen varit mycket positivt. Siffrorna ligger mellan 4 och 4,5 på en femgradig skala. I Sälen och Borås var den 4,4.

Besökarna är också välvilligt inställda till de sponsorer som finns kring tävlingen. 52 procent är positiva eller mycket positiva visar enkätundersökning, 46 procent är neutrala.

– Vi jämför oss närmast med O-ringen i Borås 2015. Där deltog 18 000, berättar Christina Gabrielsson.

Charmkurs

Borås fick högt betyg för bemötandet. Det ska också Värmland jobba på. Alla funktionärer ska genomgå en utbildning där just bemötande blir en viktig del. Charmkurs med andra ord.

Om Värmland når Borås nivå har man kalkylerat med en vinst på 7,5 miljoner kronor. Av dessa pengar går två miljoner till Svenska orienteringsförbundet och en miljon till O-ringen AB. Resterande del, 4,5 miljoner, får arrangörsföreningarna dela på.

21 av Värmlands 22 orienteringsklubbar deltar. Endast Filipstads OK saknas. Klubbarna bidrar med 1 100 funktionärer. Utöver det kommer O-ringen behöva hjälp av lokala föreningar i Arvika med 200 funktionärer.

Vinsten till föreningarna fördelas ut efter hur mycket de hjälpt till i timmar.

Lokala näringslivet

Christina Gabrielsson har jobbat mycket med att knyta det lokala näringslivet till arrangemanget. Två Arvikaföretag, Bröderna Olsson och Liveside, har för övrigt skrivit treårskontrakt med O-ringen om tjänster.

Bröderna Olssons har kontrakt för restaurang vid O-ringenstaden där 22 000 måltider ska serveras. Liveside, som är sprunget ur Arvikafestivalen, bygger upp scener och evenemangstält.

Båda dessa företag finns med när O-ringen går i Örnsköldsvik 2018.

– Det är roligt om det lokala näringslivet också kan tjäna på O-ringen, tycker Christina Gabrielsson.

Regn det värsta

En hel del av förberedelserna kring O-ringen är gjorda men mycket återstår. Inte minst att bygga upp O-ringenstaden och de tre platser där etappmålen ska gå.

Vad är det värsta som kan hända?

– Det är om vi får dåligt väder med mycket regn. Det är det enda vi inte kan styra över. Det kostar oss pengar och för besökarna blir upplevelsen mindre angenäm, säger Christina Gabrielsson.

Sista veckan i juli invaderas Arvika av närmare 20 000 orienterare i det som är ett av landets största mobila tävlingsarrangemang, O-ringen.

1 300 funktionärer ska se till att deltagarna med anhöriga trivs under tävlingsveckan.

Christina Gabrielsson är som generalsekreterare chef för hela den gigantiska organisation som ordnar tävlingen. Men att arrangera O-ringen är så mycket mer än att fixa till orienteringsbanor ute i skogen.

Deltagarna ska ha någonstans att bo och något att göra mellan tävlingarna.

– Tävlar gör man bara en timme om dygnet. De andra 23 timmarna ska det också hända något. Det är viktigt att vi kan erbjuda intressanta upplevelser vid sidan om tävlandet, säger Christina Gabrielsson.

Enda heltidaren

Som generalsekreterare är hon den enda i Värmland som just nu jobbar heltid med O-ringen.

De 80 000 funktionärstimmar som krävs för att ro arrangemanget i land utförs till övervägande del av ideellt arbetande funktionärer.

– Jag har haft chefspositioner i näringslivet i 17 år. Men det här, att leda så många ideella krafter, är något nytt och spännande för mig.

Christina har varit vd för Arvika gjuteri och innan det platschef för Thermia. Hon är för närvande tjänstledig från jobbet som ledningsstrateg vid landstinget.

Arrangörerna räknar med att det kommer runt 18 000 deltagare till Värmland. Lägg därtill drygt 2 000 medföljare.

Hälften vid Westlanda

Hälften av dessa kommer att bo på Westlanda flygfält strax utanför Arvika. Där ska så småningom den gigantiska O-ringenstaden ta form.

Just nu syns det inte så mycket av O-ringenstaden på Westlanda. Några nya vägar har dragits, el har installerats.

Utöver boende ska här finnas ett marknadstorg. 40 utställare är redan knutna till det. Exempelvis ska Klässbols linneväveri ha en butik där.

Ett aktiebolag

O-ringen hette förr Femdagars. Numer är O-ringen ett aktiebolag som ägs till alla delar av Svenska orienteringsförbundet. O-ringen AB har kansli i Falun och Uppsala. Vd:n heter Henrik Boström.

O-ringen har under senare år låtit göra marknadsundersökningar kring hur mycket pengar besökarna spenderar, vad de tycker är viktigast med tävlingsveckan och hur väl de känner till de sponsorer som finns kring arrangemanget.

Man kategoriserar O-ringen i tre nivåer, stor, medel och mindre arrangemang. Värmland 2017 bedöms hamna i mittregionen.

Fjolåret i Sälen var en stortävling. Drygt 24 000 var med i den, med medföljare var det totalt 28 000 turister.

Efter tävlingen gjordes en enkät som skickades ut till 1 500 besökare. Av dessa svarade närmare 1 000.

Med enkätsvaren som grund gjordes en beräkning på hur mycket deltagarna konsumerade och vilken turistekonomisk effekt arrangemanget gav.

Deltagarna vistades 7,6 dagar i regionen. Snittkostnaden för boendet var 167 kronor/natt och person. Övrig konsumtion per person beräknades till 609 kronor. Därtill ska lägga deltagaravgifter med mera.

Den sammantagna turistekonomiska effekten av O-ringen beräknades till 139,6 miljoner kronor varav 30 miljoner kom från utländska besökare.

I Värmland beräknas siffran stanna vid 115 miljoner.

O-ringen är det arrangemang som näst Vasaloppet (både sommar- och vinterveckor räknat) har de största turistekonomiska effekterna.

– Ryktet att vi orienterare sitter på en ryggsäck i skogen med vår termos och inte gör av med några pengar stämmer inte. Vi är nog som folk är mest på semestern, säger Christina Gabrielsson.

Turistmål

Det som deltagarna satte högst värde på var gemenskapen och den sociala samvaron. Bra arrangemang med hög kvalitet är också viktigt.

– O-ringen är framför allt en veckas aktiv semester tillsammans med familjen. De år O-ringen gått där det finns tydliga turistmål, som på Österlen och i Halmstad, har deltagarantalet ökat. Vi hoppas att orienterarna ska finna Värmland spännande. Det är därför vi marknadsför oss som vilt och vackert.

Sedan mätningarna påbörjades 2006 har deltagarnas helhetsintryck för de olika arrangemangen varit mycket positivt. Siffrorna ligger mellan 4 och 4,5 på en femgradig skala. I Sälen och Borås var den 4,4.

Besökarna är också välvilligt inställda till de sponsorer som finns kring tävlingen. 52 procent är positiva eller mycket positiva visar enkätundersökning, 46 procent är neutrala.

– Vi jämför oss närmast med O-ringen i Borås 2015. Där deltog 18 000, berättar Christina Gabrielsson.

Charmkurs

Borås fick högt betyg för bemötandet. Det ska också Värmland jobba på. Alla funktionärer ska genomgå en utbildning där just bemötande blir en viktig del. Charmkurs med andra ord.

Om Värmland når Borås nivå har man kalkylerat med en vinst på 7,5 miljoner kronor. Av dessa pengar går två miljoner till Svenska orienteringsförbundet och en miljon till O-ringen AB. Resterande del, 4,5 miljoner, får arrangörsföreningarna dela på.

21 av Värmlands 22 orienteringsklubbar deltar. Endast Filipstads OK saknas. Klubbarna bidrar med 1 100 funktionärer. Utöver det kommer O-ringen behöva hjälp av lokala föreningar i Arvika med 200 funktionärer.

Vinsten till föreningarna fördelas ut efter hur mycket de hjälpt till i timmar.

Lokala näringslivet

Christina Gabrielsson har jobbat mycket med att knyta det lokala näringslivet till arrangemanget. Två Arvikaföretag, Bröderna Olsson och Liveside, har för övrigt skrivit treårskontrakt med O-ringen om tjänster.

Bröderna Olssons har kontrakt för restaurang vid O-ringenstaden där 22 000 måltider ska serveras. Liveside, som är sprunget ur Arvikafestivalen, bygger upp scener och evenemangstält.

Båda dessa företag finns med när O-ringen går i Örnsköldsvik 2018.

– Det är roligt om det lokala näringslivet också kan tjäna på O-ringen, tycker Christina Gabrielsson.

Regn det värsta

En hel del av förberedelserna kring O-ringen är gjorda men mycket återstår. Inte minst att bygga upp O-ringenstaden och de tre platser där etappmålen ska gå.

Vad är det värsta som kan hända?

– Det är om vi får dåligt väder med mycket regn. Det är det enda vi inte kan styra över. Det kostar oss pengar och för besökarna blir upplevelsen mindre angenäm, säger Christina Gabrielsson.

Christina Gabrielsson

Uppdrag: Generalsekreterare för O-ringen i Arvika 2017.

Bor: Arvika.

Ålder: 55 år.

Familj: Maken Thomas och tre utflugna barn.

Bakgrund: Civilingenjör. Var tidigare platschef vid Thermia och vd för Arvika gjuteri. Tjänstledig från jobbet som verksamhetsutvecklare vid landstinget.

Orienteringsbakgrund: Har orienterat sedan 15-årsåldern, aldrig nått elitnivå. Största minnet var när hon vann en etapp vid O-ringen 1987 och fick kliva upp på scenen tillsammans med 150 andra etappvinnare.

Andra intressen: Spelar fiol, är med i Arvika stråkorkester.

O-ringen

Världens största orienteringstävling. Arrangeras en gång om året på olika platser i Sverige. Förra året avgjordes den i Sälenfjällen med 24 000 deltagare. Har arrangerats två gånger tidigare i Värmland, 1976 och 1996, med Ransäter respektive Karlstad som huvudort.

Kallades tidigare Femdagars då det är en tävling över fem dagar.

I Värmland är Arvika huvudort. O-ringenstaden ligger på Westlandas flygfält fyra kilometer från centrum.

O-ringen AB ägs till 100 procent av Svenska orienteringsförbundet.

21 värmländska orienteringsklubbar arrangerar tävlingen sista veckan i juli. 1 300 funktionärer hjälper till.