2016-02-09 06:00

2016-02-09 17:36

Kan bli Torsby nästa år

Till i år flyttades serviceplatsen från Hagfors till Karlstad.

2017 kan den hamna på flygplatsen i Torsby.

– Vi har två förslag i förhandlingen, säger Glenn Olsson.

Serviceplatsen ska helst vara nära både sträckor och boende. Just bristen på hotellbäddar, genom krav från fabriksteamen, Internationella bilsportförbundet Fia och promotorn tvingade fram flytten från Hagfors flygplats i Råda.

– De vill ha en serviceplats som lever hela dagen och att det ska vara 5 000 personer varje kväll. Det är svårt för Sverige, men vi måste gå i den riktningen.

Vilka är alternativen?

– Det finns bara ett kvar i Värmland utöver Karlstad och det är Torsby med flygplatsen. Vi har dubbel kapacitet boende kopplat till Torsby–Sunne jämfört med Hagfors. Där vi har service nära sträckorna.

Det har servats på Torsby flygplats tidigare, senast 2001, då det var en plats per dag: Torsby, Grängesberg och Hagfors.

Var är serviceplatsen i det nya treårsavtalet?

– Vi har presenterat två alternativ, Karlstad eller Torsby, och sen får de säga vad de vill ha. För oss handlar det om att få vårt avtal.

Det finns ett nygammalt alternativ i Karlstad.

– Vi tittade på Färjestadsområdet redan för i år, då kan vi också koppla serviceplatsen till en arena, men hittade ingen lösning.

Vad föll det på?

– Det blev för stora omkostnader. Om vi lägger det där tar vi också 50 procent av våra parkeringar, men man får väga för- och nackdelar mot varandra. Kanske är det ändå bättre än yttre hamn. Först och främst får vi se Fias dom efter rallyt. Teamen har också väldigt stor påverkan.

En annan plats det talats om i Karlstad är gamla flygfältet.

Men det tror Adam Magnusson inte accepteras.

– Den långsmala ytan är ett problem. Promotorn vill ha det här lite fyrkantiga, så man kan få som en by. WRC bygger nästan 300 meter från första till sista teamet, och det blir långt för publiken att gå om man bygger som en rak linje.

Serviceplatsen ska helst vara nära både sträckor och boende. Just bristen på hotellbäddar, genom krav från fabriksteamen, Internationella bilsportförbundet Fia och promotorn tvingade fram flytten från Hagfors flygplats i Råda.

– De vill ha en serviceplats som lever hela dagen och att det ska vara 5 000 personer varje kväll. Det är svårt för Sverige, men vi måste gå i den riktningen.

Vilka är alternativen?

– Det finns bara ett kvar i Värmland utöver Karlstad och det är Torsby med flygplatsen. Vi har dubbel kapacitet boende kopplat till Torsby–Sunne jämfört med Hagfors. Där vi har service nära sträckorna.

Det har servats på Torsby flygplats tidigare, senast 2001, då det var en plats per dag: Torsby, Grängesberg och Hagfors.

Var är serviceplatsen i det nya treårsavtalet?

– Vi har presenterat två alternativ, Karlstad eller Torsby, och sen får de säga vad de vill ha. För oss handlar det om att få vårt avtal.

Det finns ett nygammalt alternativ i Karlstad.

– Vi tittade på Färjestadsområdet redan för i år, då kan vi också koppla serviceplatsen till en arena, men hittade ingen lösning.

Vad föll det på?

– Det blev för stora omkostnader. Om vi lägger det där tar vi också 50 procent av våra parkeringar, men man får väga för- och nackdelar mot varandra. Kanske är det ändå bättre än yttre hamn. Först och främst får vi se Fias dom efter rallyt. Teamen har också väldigt stor påverkan.

En annan plats det talats om i Karlstad är gamla flygfältet.

Men det tror Adam Magnusson inte accepteras.

– Den långsmala ytan är ett problem. Promotorn vill ha det här lite fyrkantiga, så man kan få som en by. WRC bygger nästan 300 meter från första till sista teamet, och det blir långt för publiken att gå om man bygger som en rak linje.