2016-01-12 12:08

2016-01-12 16:27

"Vi blåser av det i Glänne"

MOTOR: Svenska rallyt backar och flyttar shakedown efter protester

Glänne-bon Fian Ekelund vann fajten mot Svenska rallyt.
Tävlingsledningen backar nu och hörsammar Ekelunds protester.
– Vi har inte skött det här på ett bra sätt, så vi flyttar shakedown-sträckan till ett annat område, säger banchefen Johan Magnusson.

Den sträcka som skulle ha körts i Fian Ekelunds hemtrakter mellan Glänne och Ökna är en så kallad shakedown, ett fullfartstest strax innan den första specialsträckan.

Svenska rallyt hade inte använt sig av de här vägarna tidigare och Fian Ekelund reagerade starkt.

– Folkfest eller ej, jag vill inte ha något rally här. Påföljderna blir alldeles för stora, sa Ekelund till NWT.

”De boende har rätt”

Avstängning av vägen, med risk för kommunikationsproblem, samt att det ligger hästgårdar alldeles intill vägen där fullfartstestet ska göras, användes som argument i protesterna. Plus att informationen till de boende i området inte fungerat.

– Det är många härute som inte ens har fått en lapp i brevlådan, och det är inte bara jag som vill slippa rallyt här, säger Fian Ekelund, när NWT ringer henne under tisdagen.

Och nu hörsammar världsrallyt de boendes önskemål.

– Vi har blåst av det i Glänne, de som har protesterat har rätt och vi tittar redan på alternativa lösningar, säger Svenska rallyts banchef Johan Magnusson.

Och fortsätter:

– Det finns inga hard feelings från vår sida. Vi har gjort misstag och får stå för det. Exempelvis har vi inte varit ute med information till de boende i tid.

Passande vägavsnitt

Johan Magnusson menar att det är svårt att hitta lämpliga fartsträckor i Karlstadsområdet. Att det är mer tätbefolkat i södra Värmland än i de nordligare delarna gör det hela mer komplicerat.

Fian Ekelund tipsade själv rallyledningen om ett, som hon tyckte, passande vägavsnitt för shakedown-delen av rallyt.

– Vi tittar på det och har några alternativ till, det här löser sig, säger Johan Magnusson.

Fian Ekelund har efter sitt agerande dock fått uppleva något hon hade hoppats slippa:

– Det har förekommit en del som kan liknas vid näthat i kommentarer i de forum där den här nyheten har publicerats. Bland annat har jag anklagats för att vara ute efter uppmärksamhet, vilket blir väldigt paradoxalt eftersom det jag vill är att få lugn och ro.

 

 

 

Den sträcka som skulle ha körts i Fian Ekelunds hemtrakter mellan Glänne och Ökna är en så kallad shakedown, ett fullfartstest strax innan den första specialsträckan.

Svenska rallyt hade inte använt sig av de här vägarna tidigare och Fian Ekelund reagerade starkt.

– Folkfest eller ej, jag vill inte ha något rally här. Påföljderna blir alldeles för stora, sa Ekelund till NWT.

”De boende har rätt”

Avstängning av vägen, med risk för kommunikationsproblem, samt att det ligger hästgårdar alldeles intill vägen där fullfartstestet ska göras, användes som argument i protesterna. Plus att informationen till de boende i området inte fungerat.

– Det är många härute som inte ens har fått en lapp i brevlådan, och det är inte bara jag som vill slippa rallyt här, säger Fian Ekelund, när NWT ringer henne under tisdagen.

Och nu hörsammar världsrallyt de boendes önskemål.

– Vi har blåst av det i Glänne, de som har protesterat har rätt och vi tittar redan på alternativa lösningar, säger Svenska rallyts banchef Johan Magnusson.

Och fortsätter:

– Det finns inga hard feelings från vår sida. Vi har gjort misstag och får stå för det. Exempelvis har vi inte varit ute med information till de boende i tid.

Passande vägavsnitt

Johan Magnusson menar att det är svårt att hitta lämpliga fartsträckor i Karlstadsområdet. Att det är mer tätbefolkat i södra Värmland än i de nordligare delarna gör det hela mer komplicerat.

Fian Ekelund tipsade själv rallyledningen om ett, som hon tyckte, passande vägavsnitt för shakedown-delen av rallyt.

– Vi tittar på det och har några alternativ till, det här löser sig, säger Johan Magnusson.

Fian Ekelund har efter sitt agerande dock fått uppleva något hon hade hoppats slippa:

– Det har förekommit en del som kan liknas vid näthat i kommentarer i de forum där den här nyheten har publicerats. Bland annat har jag anklagats för att vara ute efter uppmärksamhet, vilket blir väldigt paradoxalt eftersom det jag vill är att få lugn och ro.