2015-09-11 06:00

2015-09-11 06:58

"Svenska rallyt är inte hotat"

MOTOR: FIA-ledamoten Lars Österlind tror inte på flytt till norr

Än en gång lever Svenska rallyt farligt.
Men Lars Österlind, ledamot i Internationella bilsportförbundets (FIA) styrelse är inte orolig.
– Jag tror inte tävlingens existens är hotad, säger han.

Österlind är även ordförande i Svenska rallyts styrelse. Han är säker på att FIA är måna om att det svenska vinterrallyt finns kvar i tävlingskalendern även efter 2016.

– Vår klassiska tävling är en stor bit av rally-VM:s varumärke, precis som Monte Carlo-rallyt, och vi har en bra dialog med både FIA och promotorn.

Drygt 50 vill in

Österlind medger dock:

– Vi är fullt medvetna om att väldigt många är intresserade av att komma in som VM-arrangör. Jag tror att det rör sig om totalt 50, 60 stycken i dag. Många av dem har starkt ekonomiskt stöd av såväl städer som regioner och länder.

Att Svenska rallyt tvingas byta serviceplats från Hagfors till Karlstad redan nu kom som en överraskning även för Österlind.

– Jag hade på känn att kravet skulle komma men inte så tidigt som till nästa års tävling.

Hur går tongångarna i FIA:s styrelse när det gäller Svenska rallyt?

– Det finns naturligtvis olika synpunkter men vi bidrar som sagt till att stärka VM:s varumärke.

Flytt inte aktuelt

En serviceplats i Karlstad är inte optimalt sett till de långa avstånden till specialsträckorna. FIA och WRC vill ha ett kompakt koncept där serviceplatsen är levande hela dagen.

Hur ska ni lösa det till 2017?

– Vi får göra det bästa möjliga av situationen. Vi ska ha ett nytt styrelsemöte nästa vecka och fortsätta diskutera de här frågorna.

Kan ni förmå de styrande att tumma på kraven till 2017?

– Vi får väl försöka förmå dem att göra det i så fall.

Ni kan inte tvingas att flytta tävlingen till exempelvis Östersund?

– Nej, den omställningen skulle bli för svår. Det är i Värmland som kompetensen och kunskapen finns, säger Österlind.

Österlind är även ordförande i Svenska rallyts styrelse. Han är säker på att FIA är måna om att det svenska vinterrallyt finns kvar i tävlingskalendern även efter 2016.

– Vår klassiska tävling är en stor bit av rally-VM:s varumärke, precis som Monte Carlo-rallyt, och vi har en bra dialog med både FIA och promotorn.

Drygt 50 vill in

Österlind medger dock:

– Vi är fullt medvetna om att väldigt många är intresserade av att komma in som VM-arrangör. Jag tror att det rör sig om totalt 50, 60 stycken i dag. Många av dem har starkt ekonomiskt stöd av såväl städer som regioner och länder.

Att Svenska rallyt tvingas byta serviceplats från Hagfors till Karlstad redan nu kom som en överraskning även för Österlind.

– Jag hade på känn att kravet skulle komma men inte så tidigt som till nästa års tävling.

Hur går tongångarna i FIA:s styrelse när det gäller Svenska rallyt?

– Det finns naturligtvis olika synpunkter men vi bidrar som sagt till att stärka VM:s varumärke.

Flytt inte aktuelt

En serviceplats i Karlstad är inte optimalt sett till de långa avstånden till specialsträckorna. FIA och WRC vill ha ett kompakt koncept där serviceplatsen är levande hela dagen.

Hur ska ni lösa det till 2017?

– Vi får göra det bästa möjliga av situationen. Vi ska ha ett nytt styrelsemöte nästa vecka och fortsätta diskutera de här frågorna.

Kan ni förmå de styrande att tumma på kraven till 2017?

– Vi får väl försöka förmå dem att göra det i så fall.

Ni kan inte tvingas att flytta tävlingen till exempelvis Östersund?

– Nej, den omställningen skulle bli för svår. Det är i Värmland som kompetensen och kunskapen finns, säger Österlind.