2015-10-05 16:40

2015-10-05 16:41

FBK planerar sälja FBK Center

ISHOCKEY: "Nu får vi möjlighet att frigöra bundet kapital till rörligt"

Färjestad BK är fortfarande en av landets rikaste föreningar.
Men det mesta av det stora kapitalet är bundet i fastigheter.
Nu har FBK, i en ny fastighetsbildning, separerat och brutit ut kanslibyggnaden Färjestad BK Center för att möjliggöra en försäljning, kan NWT avslöja.

– Färjestad har ett stort eget kapital men det är låst i byggnaderna. Nu har vi tittat på olika alternativ för att frigöra bundet kapital till ett rörligt sådant. Genom att separera FBK Center i en ny fastighetsbildning får vi den möjligheten, bekräftar Färjestads vd Stefan Larsson.

För att investera ytterligare i A-laget?

– Ja, i slutänden handlar det alltid om själva sporten.

Brakförlust 2014

Så sent som 2013 låg det egna kapitalet på 78 miljoner i koncernen och 54 i föreningen.

2014 gjorde FBK en brakförlust på 5,4 miljoner. Fallet bromsades ifjol och landade på 2,3 minus.

– Fast grundresultat hamnade på 337 000. Det negativa resultatet berodde på att vi valde att belasta föregående år med en engångspost om 2,3 miljoner.

Engångsposten är en klumpsumma av 14 anställningar som föregående år försvann eller förändrades – däribland löner från de fem tjänster som togs bort.

En miljon plus

Färjestad har sitt kansli i FBK Center och tanken är att hyra lokalen efter en försäljning.

I FBK Center finns flera hyresgäster sedan tidigare, som Sats, Cygate, Aleris och Klarälvskliniken.

Har ni även brutit ut Kobbs Arena i den nya fastighetsbildningen?

– Nej, inte i det här läget men nu har vi skapat oss möjligheter.

Hur nära förestående är en försäljning av FBK Center?

– Vi har skapat handlingsfrihet. Nu tar vi nästa steg och ska se över vad det finns för ekonomi i en försäljning, vad det skulle innebära och vilka möjligheter det skapar, säger Stefan Larsson.

Kommer försäljningen att ske under ert nästa verksamhetsår?

– Man ska aldrig säga aldrig men jag kan inte svara på det i nuläget.

Finns intressenter redan nu?

– Nej, eftersom vi inte kommit så långt än.

Hur mycket pengar hoppas ni frigöra?

– Det kan jag inte gå in på. Nu såg vi en möjlighet att göra en separation och gjorde det.

Hur ser Färjestads ekonomi ut just nu?

– Vi har lagt en budget som ska generera ett plus på en miljon det här verksamhetsåret, baserat på tre kvartsfinaler. Vi har också budgeterat för en svag publikökning. Vi hade ett snitt på runt 6000 förra säsongen.

12 procent mer till laget

Stefan Larsson betonar att FBK inte har för avsikt att fortsätta banta.

– Det kan vi inte göra. Vi måste i stället investera i rätt saker. Vi gjorde en avsevärd organisationsförändring med personalminskningar förra säsongen. Hela den besparingen har vi nu lagt på isen, i A-laget.

Hur stor resursökning har A-laget fått till den här säsongen?

– Cirka tolv procent.

En försäljning av Löfbergs Arena är dock inte aktuellt.

– Färjestad har ett stort eget kapital men det är låst i byggnaderna. Nu har vi tittat på olika alternativ för att frigöra bundet kapital till ett rörligt sådant. Genom att separera FBK Center i en ny fastighetsbildning får vi den möjligheten, bekräftar Färjestads vd Stefan Larsson.

För att investera ytterligare i A-laget?

– Ja, i slutänden handlar det alltid om själva sporten.

Brakförlust 2014

Så sent som 2013 låg det egna kapitalet på 78 miljoner i koncernen och 54 i föreningen.

2014 gjorde FBK en brakförlust på 5,4 miljoner. Fallet bromsades ifjol och landade på 2,3 minus.

– Fast grundresultat hamnade på 337 000. Det negativa resultatet berodde på att vi valde att belasta föregående år med en engångspost om 2,3 miljoner.

Engångsposten är en klumpsumma av 14 anställningar som föregående år försvann eller förändrades – däribland löner från de fem tjänster som togs bort.

En miljon plus

Färjestad har sitt kansli i FBK Center och tanken är att hyra lokalen efter en försäljning.

I FBK Center finns flera hyresgäster sedan tidigare, som Sats, Cygate, Aleris och Klarälvskliniken.

Har ni även brutit ut Kobbs Arena i den nya fastighetsbildningen?

– Nej, inte i det här läget men nu har vi skapat oss möjligheter.

Hur nära förestående är en försäljning av FBK Center?

– Vi har skapat handlingsfrihet. Nu tar vi nästa steg och ska se över vad det finns för ekonomi i en försäljning, vad det skulle innebära och vilka möjligheter det skapar, säger Stefan Larsson.

Kommer försäljningen att ske under ert nästa verksamhetsår?

– Man ska aldrig säga aldrig men jag kan inte svara på det i nuläget.

Finns intressenter redan nu?

– Nej, eftersom vi inte kommit så långt än.

Hur mycket pengar hoppas ni frigöra?

– Det kan jag inte gå in på. Nu såg vi en möjlighet att göra en separation och gjorde det.

Hur ser Färjestads ekonomi ut just nu?

– Vi har lagt en budget som ska generera ett plus på en miljon det här verksamhetsåret, baserat på tre kvartsfinaler. Vi har också budgeterat för en svag publikökning. Vi hade ett snitt på runt 6000 förra säsongen.

12 procent mer till laget

Stefan Larsson betonar att FBK inte har för avsikt att fortsätta banta.

– Det kan vi inte göra. Vi måste i stället investera i rätt saker. Vi gjorde en avsevärd organisationsförändring med personalminskningar förra säsongen. Hela den besparingen har vi nu lagt på isen, i A-laget.

Hur stor resursökning har A-laget fått till den här säsongen?

– Cirka tolv procent.

En försäljning av Löfbergs Arena är dock inte aktuellt.