2017-08-30 14:33

2017-08-30 15:53

BIK värt 100 miljoner

KARLSKOGA: Klart med 333 000 extra om året i tre år till BIK Karlskoga

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att BIK Karlskoga ska få en miljon extra fördelat på tre år. Det har gjorts en utvärdering som visar att BIK:s insatser de senaste åren kan värderas till över 100 miljoner kronor för Karlskoga.

– Det är ett tresiffrigt miljontal, säger Sven-Olov Axelsson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, och preciserar sig senare till drygt 100 miljoner kronor. Nu har ett reviderat samarbetsavtalet med BIK Karlskoga antagits av en nästan enig kommunstyrelse. En röst var emot och skälet ska ha varit en alltför ensidig satsning på ishockey och killar.

Men det synsättet köper inte Sven-Olov Axelsson och han får medhåll av Tony Ring, moderat och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Jag tycker att man måste vara tydlig. Det här är inte ett föreningsstöd utan en affärsuppgörelse för att marknadsföra Karlskoga, säger Tony Ring.

Sven-Olov Axelsson antyder att stödet kanske inte medför att företag flyttar till Karlskoga på grund av BIK.

– Men Karlskoga syns och skulle vi köpt marknadsföring i motsvarande grad som BIK omnämns skulle det kostat oss över 100 miljoner, förtydligar Sven-Olov Axelsson.

Det nya samarbetsavtalet innebär en ökning med 333 000 kronor om året under tre år vilket betyder att BIK Karlskoga årligen, mot faktura, kan debitera kommunen 1 583 000 kronor exklusive moms. Den 1 september i år ska BIK skicka en faktura på 1 333 000 kr och 1 mars nästa år ska fakturan vara på 250 000 kronor och den fördelningen gäller även följande år.

Som tidigare går alla barn och ungdomar upp till och med 19 år in gratis på alla BIK:s matcher vilket ses som en satsning på barn och unga. Christian Westas, ekonomichef, vill att även investeringar räknas in och inte bara drift och nämner 5 miljoner till konstgräs på Kilsta vilket gynnar Rävåsen IK vars tyngdpunkt ligger på damfotboll. En hoppgrop i Stråhallen kostar 2,1 miljoner och är till gagn för gymnastikföreningen och till det investeras nästa år 750 000 kronor i ridhuset och alla dessa satsningar gynnar framför allt tjejerna.

– Det är ett tresiffrigt miljontal, säger Sven-Olov Axelsson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, och preciserar sig senare till drygt 100 miljoner kronor. Nu har ett reviderat samarbetsavtalet med BIK Karlskoga antagits av en nästan enig kommunstyrelse. En röst var emot och skälet ska ha varit en alltför ensidig satsning på ishockey och killar.

Men det synsättet köper inte Sven-Olov Axelsson och han får medhåll av Tony Ring, moderat och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Jag tycker att man måste vara tydlig. Det här är inte ett föreningsstöd utan en affärsuppgörelse för att marknadsföra Karlskoga, säger Tony Ring.

Sven-Olov Axelsson antyder att stödet kanske inte medför att företag flyttar till Karlskoga på grund av BIK.

– Men Karlskoga syns och skulle vi köpt marknadsföring i motsvarande grad som BIK omnämns skulle det kostat oss över 100 miljoner, förtydligar Sven-Olov Axelsson.

Det nya samarbetsavtalet innebär en ökning med 333 000 kronor om året under tre år vilket betyder att BIK Karlskoga årligen, mot faktura, kan debitera kommunen 1 583 000 kronor exklusive moms. Den 1 september i år ska BIK skicka en faktura på 1 333 000 kr och 1 mars nästa år ska fakturan vara på 250 000 kronor och den fördelningen gäller även följande år.

Som tidigare går alla barn och ungdomar upp till och med 19 år in gratis på alla BIK:s matcher vilket ses som en satsning på barn och unga. Christian Westas, ekonomichef, vill att även investeringar räknas in och inte bara drift och nämner 5 miljoner till konstgräs på Kilsta vilket gynnar Rävåsen IK vars tyngdpunkt ligger på damfotboll. En hoppgrop i Stråhallen kostar 2,1 miljoner och är till gagn för gymnastikföreningen och till det investeras nästa år 750 000 kronor i ridhuset och alla dessa satsningar gynnar framför allt tjejerna.