2017-02-14 06:00

2017-02-14 17:12

Nordmarkens HC lägger ner klubben

ISHOCKEY: "Årjängs politiker stoppade huvudet i sanden"

Nordmarkens Hockey Club har drömt och satsat på at få en egen ishall eller isbana sedan starten 2008.
– Nu ger vi upp och lägger ner klubben. Vem kan och vill jobba ideellt i ett sådant här klimat som Årjängs politiska ledning idag driver, säger NHC:s ordförande Gunnar Henriksson.

Klubbens medel kommer i stället att gå till resebidrag för barn och ungdomar som reser till träningar i ishallar utanför Årjängs kommun samt till stöd och lekutrustning i Töcksfors och Årjäng.

Några år efter att klubben bildades hade man 1300 medlemmar. Största idrottsföreningen någonsin i Årjäng.

Klubben bildades 2008 av ett antal föräldrar som hoppades på en egen förening efter att ha kört sina barn till hockeyträningar utanför kommunen. Tillsammans med Storfors är Årjäng enda kommunen i Värmland som saknar ishall.

2011 presenterade klubben Nordmarken Arena, tillsammans med Värmlands Hockeyförbund, Färjestad hockeyallians, FBK och kulturentreprenörer. Konceptet hämtades från Falkenberg, Sedan hände inget mer.

– Årjängs politiker stoppade huvudet i sanden. Delvis på grund av den skolstrid som uppstod. Vi väntade tills den hade lagt sig och gjorde förnyade försök.

NHC ville bygga en ispist och begärde en placeringsutredning.

– En sådan fick vi och Tingevi var en lämplig plats. Men efter utredningen blev det tyst igen och nu har vi fått nog. Sanslöst och väldigt tråkigt. Nu har vi tröttnat och lägger ner klubben. En del av det dolda motståndet som inte hörs eller visar sig öppet har vi förstått kommer från andra dominerande idrotter där man tror att NHC skall knycka deras aktiva, säger Henriksson.

Han är mycket kritisk mot kommunpolitikerna:

– Vi hade gärna fortsatt för vi tror på tillväxt och utveckling i Årjängs kommun men upplever att det finns ett outtalat och tydligt motstånd hos politikerna.

Han konstaterar:

– Hade de eldsjälar som en gång bildade Start68 för att bygga simhallen fått samma behandling hade det inte funnits någon simhall.

Klubbens medel kommer i stället att gå till resebidrag för barn och ungdomar som reser till träningar i ishallar utanför Årjängs kommun samt till stöd och lekutrustning i Töcksfors och Årjäng.

Några år efter att klubben bildades hade man 1300 medlemmar. Största idrottsföreningen någonsin i Årjäng.

Klubben bildades 2008 av ett antal föräldrar som hoppades på en egen förening efter att ha kört sina barn till hockeyträningar utanför kommunen. Tillsammans med Storfors är Årjäng enda kommunen i Värmland som saknar ishall.

2011 presenterade klubben Nordmarken Arena, tillsammans med Värmlands Hockeyförbund, Färjestad hockeyallians, FBK och kulturentreprenörer. Konceptet hämtades från Falkenberg, Sedan hände inget mer.

– Årjängs politiker stoppade huvudet i sanden. Delvis på grund av den skolstrid som uppstod. Vi väntade tills den hade lagt sig och gjorde förnyade försök.

NHC ville bygga en ispist och begärde en placeringsutredning.

– En sådan fick vi och Tingevi var en lämplig plats. Men efter utredningen blev det tyst igen och nu har vi fått nog. Sanslöst och väldigt tråkigt. Nu har vi tröttnat och lägger ner klubben. En del av det dolda motståndet som inte hörs eller visar sig öppet har vi förstått kommer från andra dominerande idrotter där man tror att NHC skall knycka deras aktiva, säger Henriksson.

Han är mycket kritisk mot kommunpolitikerna:

– Vi hade gärna fortsatt för vi tror på tillväxt och utveckling i Årjängs kommun men upplever att det finns ett outtalat och tydligt motstånd hos politikerna.

Han konstaterar:

– Hade de eldsjälar som en gång bildade Start68 för att bygga simhallen fått samma behandling hade det inte funnits någon simhall.