2017-04-10 16:28

2017-04-10 16:35

Polisen lägger ner Skövde HF-utredning

HANDBOLL

Polisen kommer att lägga ner den utredning som inleddes efter att Skövde HF-spelaren Julia Böjeryd polisanmält en lagkamrat.
– Vi kan inte styrka brott, ord står mot ord, säger Skövdepolisen Peder Andreasson.

Beslutet om att förundersökningen gällande olaga hot ska läggas ner – Skövde HF-spelaren Julia Böjeryd polisanmälde i mars en lagkamrat – ska komma under måndagseftermiddagen uppger utredningschefen Peder Andreasson vid Skövdepolisen.

Ord mot ord

– Det är del formaliteter som återstår, men jag har beslutat att förundersökningen ska läggas ner.

Andreasson motiverar beslutet med att konstatera att det inte går att styrka att den utpekade spelaren har gjort något brottsligt.

– Det har varit en ordväxling mellan de två där uppgifterna om vad som sagts går isär. Uppgifterna från målsäganden och den som är anmäld är inte samstämmiga. Ord står därmed mot ord och vi kan inte styrka brott.

Enligt Peder Andreasson finns det visserligen sms som man i utredningen har granskat närmare.

– Men jag kan inte se att det som skrivits kan betecknas som ett olaga hot.

Den anklagade spelaren förhördes i fredags. Hon nekade då till brott, men har medgett att det funnits en konflikt.

Det är inte något enskilt skäl som gör att Andreasson lägger ner förundersökningen.

– Det handlar om en sammantagen bedömning av allt som gjorts i utredningen.

Kände sig kränkt

Det var för några veckor sedan som det framkom att Julia Böjeryd kände sig kränkt av en lagkamrat. De två ska ha haft en privat konflikt och när den eskalerade polisanmälde hon lagkramraten för olaga hot. Enligt Böjeryd handlade det bland annat om hot om våld och även trakasserier. Kort efter anmälan genomförde Skövdepolisen ett inledande målsägandeförhör med Böjeryd, detta för att hon skulle få utveckla uppgifterna hon hade lämnat i polisanmälan. Efter förhöret ansåg polisen det befogat att arbeta vidare med förundersökningen. Därefter har polisen hört flera vittnen.

– Men vittnena har inte kunnat styrka att det har uttalats hot.

Vanliga åtgärder

Skövde HF-ärendet har fått stor uppmärksamhet men det har inte påverkat polisens beslut.

– Nej, egentligen inte. Vi har bara genomfört sedvanliga utredningsåtgärder.

Beslutet om att förundersökningen gällande olaga hot ska läggas ner – Skövde HF-spelaren Julia Böjeryd polisanmälde i mars en lagkamrat – ska komma under måndagseftermiddagen uppger utredningschefen Peder Andreasson vid Skövdepolisen.

Ord mot ord

– Det är del formaliteter som återstår, men jag har beslutat att förundersökningen ska läggas ner.

Andreasson motiverar beslutet med att konstatera att det inte går att styrka att den utpekade spelaren har gjort något brottsligt.

– Det har varit en ordväxling mellan de två där uppgifterna om vad som sagts går isär. Uppgifterna från målsäganden och den som är anmäld är inte samstämmiga. Ord står därmed mot ord och vi kan inte styrka brott.

Enligt Peder Andreasson finns det visserligen sms som man i utredningen har granskat närmare.

– Men jag kan inte se att det som skrivits kan betecknas som ett olaga hot.

Den anklagade spelaren förhördes i fredags. Hon nekade då till brott, men har medgett att det funnits en konflikt.

Det är inte något enskilt skäl som gör att Andreasson lägger ner förundersökningen.

– Det handlar om en sammantagen bedömning av allt som gjorts i utredningen.

Kände sig kränkt

Det var för några veckor sedan som det framkom att Julia Böjeryd kände sig kränkt av en lagkamrat. De två ska ha haft en privat konflikt och när den eskalerade polisanmälde hon lagkramraten för olaga hot. Enligt Böjeryd handlade det bland annat om hot om våld och även trakasserier. Kort efter anmälan genomförde Skövdepolisen ett inledande målsägandeförhör med Böjeryd, detta för att hon skulle få utveckla uppgifterna hon hade lämnat i polisanmälan. Efter förhöret ansåg polisen det befogat att arbeta vidare med förundersökningen. Därefter har polisen hört flera vittnen.

– Men vittnena har inte kunnat styrka att det har uttalats hot.

Vanliga åtgärder

Skövde HF-ärendet har fått stor uppmärksamhet men det har inte påverkat polisens beslut.

– Nej, egentligen inte. Vi har bara genomfört sedvanliga utredningsåtgärder.