2015-07-24 22:54

2015-07-24 22:54

Blixt ser ut att klara cutten

GOLF

Hammarösonen Jonas Blixt kunde inte närvara vid den tävling som Hammarö GK döpt efter honom då han befinner sig i Ontario, Kanada för att spela på PGA-toruen.

Det verkar ha varit ett klokt beslut av 31-åringen. Blixt låg vid NWT:s pressläggning fem slag under par och den förväntade cutten var satt till två slag under par. Vilket innebär att värmlänningen får spela även de kommande dagarna ifall han inte skulle begå en rad fatala misstag.

Det verkar ha varit ett klokt beslut av 31-åringen. Blixt låg vid NWT:s pressläggning fem slag under par och den förväntade cutten var satt till två slag under par. Vilket innebär att värmlänningen får spela även de kommande dagarna ifall han inte skulle begå en rad fatala misstag.