2015-02-24 20:59

2015-02-24 20:59

Alla val på DIF:s årsmöte

FOTBOLL: Spelartruppen presenterades

Degerfors IF:s årsmöte valde på tisdagskvällen om Suzanne Hällström som ordförande i föreningen. I styrelsen blev det nyval för Boo Jansson.

Suzanne Hällström omvaldes på ett år. När det gäller Tomas Persson blev det omval på två år. Boo Jansson valdes in på två år. Jansson ersätter Kent Persson som valt att lämna sin post varefter han avtackades för sitt jobb för föreningen. Ola Svensson och Peter Pedersen finns kvar i styrelsen sedan tidigare.

Söker suppleant

Peter Jansson blev omvald ett år som suppleant. Valberedningen och styrelsen ska jobba vidare tillsammans för att hitta ytterligare en suppleant som ersätter Johan Röjare.

Eva Britt-Andersson omvaldes på ett år som ordinarie revisor. Det blev nyval på ett år för Lars-Erik Dalin.

Leif Åkesson (ett år, omval) och Thomas Landmark (ett år, nyval) kommer att fungera som revisorssuppleanter.

Det blev omval ett år för samtliga tre i valberedningen: Leif Rosén, Marianne Nyström och Jan Eriksson.

Ekonomin

Suzanne Hällström avslöjade redan i går att DIF skulle göra ett ekonomiskt minus på cirka 400 000 kronor. Den exakta siffran blev, visade det sig på årsmötet, 407 898 kronor. Det innebär att det egna kapitalet är nere på 302 374 kronor.

Som hon även det tidigare sagt är det framför allt minskade publikintäkter – nästan 420 000 mindre än enligt budget – som ligger till grund för minusresultatet.

Det blev en ökning sponsormässigt men inte så stor som föreningen budgeterat med.

Den punkt som framför allt föll ut bättre än budgeterat var ersättning från Svensk elitfotboll och solidaritetsersättning (Ola Toivonens klubbyte). Där fick DIF in nästan 450 000 kronor mer än vad man förutspått.

Även 2015 kommer omsättningen att vara cirka 15 miljoner kronor. DIF budgeterar då med att öka sponsorintäkterna ytterligare men tror på lägre publikintäkter, inte minst genom att publikmagneten Hammarby lämnat superettan och tagit sig upp i allsvenskan. Resultatet enligt budget ska bli ett plus på 550 000 kronor. Då ingår drygt en miljon kronor för Ferhad Ayaz klubbyte som blev verklighet redan innan årsskiftet.

Spelarpresentation

Innan årsmötet presenterades spelartruppen för kommande säsong.

Och där slog även tränaren och sportchefen Patrik Werner fast att målsättningen är att hamna på seriens övre halva.

Han fick även svara på vilket lag som han just nu tycker ser ut att bli starkast (Ljungskile).

Föreningens vision, på sikt, är att ta sig tillbaka till allsvenskan som DIF åkte ur 1997 efter att i den sejouren ha spelat fem år där.

Suzanne Hällström omvaldes på ett år. När det gäller Tomas Persson blev det omval på två år. Boo Jansson valdes in på två år. Jansson ersätter Kent Persson som valt att lämna sin post varefter han avtackades för sitt jobb för föreningen. Ola Svensson och Peter Pedersen finns kvar i styrelsen sedan tidigare.

Söker suppleant

Peter Jansson blev omvald ett år som suppleant. Valberedningen och styrelsen ska jobba vidare tillsammans för att hitta ytterligare en suppleant som ersätter Johan Röjare.

Eva Britt-Andersson omvaldes på ett år som ordinarie revisor. Det blev nyval på ett år för Lars-Erik Dalin.

Leif Åkesson (ett år, omval) och Thomas Landmark (ett år, nyval) kommer att fungera som revisorssuppleanter.

Det blev omval ett år för samtliga tre i valberedningen: Leif Rosén, Marianne Nyström och Jan Eriksson.

Ekonomin

Suzanne Hällström avslöjade redan i går att DIF skulle göra ett ekonomiskt minus på cirka 400 000 kronor. Den exakta siffran blev, visade det sig på årsmötet, 407 898 kronor. Det innebär att det egna kapitalet är nere på 302 374 kronor.

Som hon även det tidigare sagt är det framför allt minskade publikintäkter – nästan 420 000 mindre än enligt budget – som ligger till grund för minusresultatet.

Det blev en ökning sponsormässigt men inte så stor som föreningen budgeterat med.

Den punkt som framför allt föll ut bättre än budgeterat var ersättning från Svensk elitfotboll och solidaritetsersättning (Ola Toivonens klubbyte). Där fick DIF in nästan 450 000 kronor mer än vad man förutspått.

Även 2015 kommer omsättningen att vara cirka 15 miljoner kronor. DIF budgeterar då med att öka sponsorintäkterna ytterligare men tror på lägre publikintäkter, inte minst genom att publikmagneten Hammarby lämnat superettan och tagit sig upp i allsvenskan. Resultatet enligt budget ska bli ett plus på 550 000 kronor. Då ingår drygt en miljon kronor för Ferhad Ayaz klubbyte som blev verklighet redan innan årsskiftet.

Spelarpresentation

Innan årsmötet presenterades spelartruppen för kommande säsong.

Och där slog även tränaren och sportchefen Patrik Werner fast att målsättningen är att hamna på seriens övre halva.

Han fick även svara på vilket lag som han just nu tycker ser ut att bli starkast (Ljungskile).

Föreningens vision, på sikt, är att ta sig tillbaka till allsvenskan som DIF åkte ur 1997 efter att i den sejouren ha spelat fem år där.