2017-07-04 23:11

2017-07-05 07:26

Växtvärk i Norrstrands IF

FOTBOLL: "Vi vill att Kroppkärrs idrottsplats blir mer än bara fotboll"

Norrstrands IF är en av Värmlands största ungdomsföreningar inom fotbollssporten.
Nu menar styrelsen att man håller på att växa ur den kostym som kallas Kroppkärrs idrottsplats.
– Det här är en samlingsplats, vi vill inte bara vara fotboll. Men anläggningen behöver rustas, säger Anders Kolmodin.

Kroppkärrs idrottsplats i Karlstad punktmarkeras av stadsdelarna Lorensberg, Norra och Södra Kroppkärr, samt i viss mån Stockfallet. Slår man ihop folkmängden i nämnda stadsdelar får man i runda slängar 6 000 invånare. Inflyttningen av barnfamiljer har varit stor de senaste åren, vilket säkerligen ligger till grund för hur utvecklingen för Norrstrands IF sett ut.

– På bara fem år har vårt medlemsantal ökat med 50 procent, säger klubbens ordförande Anders Kolmodin.

I dag är Karlstads Arsenal, som fotbollsföreningen från stans östra delar har kallats, en av Värmlands absolut största på ungdomssidan, med bred verksamhet både på pojk- och flicksidan.

– Även spontanidrotten har ökat markant den senaste tiden. Kommer man ner en fredagskväll på sommaren är det fullt av ungar här. Det har blivit en samlingsplats, fortsätter Kolmodin, och tittar ut över gräsytorna.

Men Norrstrands IF – och idrottsplatsen – har drabbats av växtvärk. Den ökade beläggningen för med sig att anläggningen slits fort.

– Vår a-plan är med stor sannolikhet den sämsta i Värmland, säger Kolmodin.

Och fortsätter:

– Förstå mig rätt. Vi vill samla både unga och gamla här, det är jättekul och det är vårt syfte. Men nu behöver vi hjälp.

Norrstrand lämnade tidigare i år in ett förslag till Karlstads kommun, med en finansieringsplan för att konstgräsbelägga den hårt slitna a-planen. I paketet ingick även ett projekt där man med de schaktmassor som uppstår efter ett konstgräsbygge skulle anlägga en pulkabacke och en cykelcrossbana i de skogsbeklädda sluttningarna alldeles öster om idrottsplatsen.

Enligt Kolmodin har även ledningen vid närbelägna Kroppkärrsskolan välkomnat planerna.

– Dessvärre sa politikerna nej. Just nu prioriteras omläggningen av planen på Ilanda och den på Västerstrand, säger Anders Kolmodin.

Och fortsätter:

– Jag är inte dummare än att jag förstår att det finns fler föreningar i stan, fler som behöver kommunala medel. Men vi hade behövt hjälp.

Vad händer nu – ger ni upp era idéer?

– Nej, nej. Vi har sparat undan en del egna pengar till projektet och nu tittar vi på alternativa finansieringsplaner. På sikt hoppas vi kunna fixa det här.

Kroppkärrs idrottsplats i Karlstad punktmarkeras av stadsdelarna Lorensberg, Norra och Södra Kroppkärr, samt i viss mån Stockfallet. Slår man ihop folkmängden i nämnda stadsdelar får man i runda slängar 6 000 invånare. Inflyttningen av barnfamiljer har varit stor de senaste åren, vilket säkerligen ligger till grund för hur utvecklingen för Norrstrands IF sett ut.

– På bara fem år har vårt medlemsantal ökat med 50 procent, säger klubbens ordförande Anders Kolmodin.

I dag är Karlstads Arsenal, som fotbollsföreningen från stans östra delar har kallats, en av Värmlands absolut största på ungdomssidan, med bred verksamhet både på pojk- och flicksidan.

– Även spontanidrotten har ökat markant den senaste tiden. Kommer man ner en fredagskväll på sommaren är det fullt av ungar här. Det har blivit en samlingsplats, fortsätter Kolmodin, och tittar ut över gräsytorna.

Men Norrstrands IF – och idrottsplatsen – har drabbats av växtvärk. Den ökade beläggningen för med sig att anläggningen slits fort.

– Vår a-plan är med stor sannolikhet den sämsta i Värmland, säger Kolmodin.

Och fortsätter:

– Förstå mig rätt. Vi vill samla både unga och gamla här, det är jättekul och det är vårt syfte. Men nu behöver vi hjälp.

Norrstrand lämnade tidigare i år in ett förslag till Karlstads kommun, med en finansieringsplan för att konstgräsbelägga den hårt slitna a-planen. I paketet ingick även ett projekt där man med de schaktmassor som uppstår efter ett konstgräsbygge skulle anlägga en pulkabacke och en cykelcrossbana i de skogsbeklädda sluttningarna alldeles öster om idrottsplatsen.

Enligt Kolmodin har även ledningen vid närbelägna Kroppkärrsskolan välkomnat planerna.

– Dessvärre sa politikerna nej. Just nu prioriteras omläggningen av planen på Ilanda och den på Västerstrand, säger Anders Kolmodin.

Och fortsätter:

– Jag är inte dummare än att jag förstår att det finns fler föreningar i stan, fler som behöver kommunala medel. Men vi hade behövt hjälp.

Vad händer nu – ger ni upp era idéer?

– Nej, nej. Vi har sparat undan en del egna pengar till projektet och nu tittar vi på alternativa finansieringsplaner. På sikt hoppas vi kunna fixa det här.