2016-09-30 06:00

2016-09-30 06:00

"Behöver hjälp med det här"

IDROTT: Kommunalrådet om arenafrågan i Karlstad

Debatten om en ny fotbolls- och friidrottsarena i Karlstad går vidare.
En plan finns, men kommunalrådet Per-Samuel Nisser (m) kan dock inte ge något tidsperspektiv för projektet.
– Med tiden måste vi investera. Men vi behöver hjälp, annars kan det här bli draget i långbänk, säger Nisser till NWT.

NWT berättade i gårdagens upplaga om hur fem idrottsföreningar i Karlstad (KBK, Carlstad United, Qbik, IF Göta och Carlstad Crusaders – nu gör gemensam sak i arenafrågan.

Kvintetten har lämnat in en skrivelse till de styrande i Karlstads kommun där man gör en påtryckning för att det så kallade Sannafältsprojektet ska rulla i gång.

I skrivelsen står bland annat följande att läsa:

”Sannafältsprojektet initierades 2009 och med en tydlig tidplan att färdigställas mellan 2016 och 2026. En presentation av en detaljplan gjordes 2013/2014 och löftet om att anställa en projektledare för att driva detta projekt har tidigare gjorts. Nu är vi framme vid 2016, den tänkta starten för detta projekt, och fortfarande står vi kvar och stampar utan att se en plan hur detta projekt ska sjösattas.”

I samma skrivelse kallas Tingvalla för en idrottsplats i förfall.

Öppnar för Wahlström

Nu besvarar kommunalrådet Per-Samuel Nisser klubbarnas propå:

– Vi har kommit fram till att projektet på Sannafältet är den bästa lösningen. Men vi har varit tydliga med att vi behöver hjälp utifrån, från andra aktörer, för att vi ska kunna fixa det här. Just nu satsar vi dessutom mycket på infrastrukturen, som skolor och förskolor.

Entreprenören och företagaren Kenneth Wahlström berättade i gårdagens NWT att han för tre år sedan erbjöd 50 miljoner kronor och att hålla i byggnationen av en ny arena som han beräknade skulle kosta mellan 150 till 200 miljoner.

Varför Wahlström, enligt egen utsago, då inte fick något reellt svar – varpå hans intresse svalnade – har Nisser ingen tydlig motivering till. Men kommunalrådet öppnar dörren för Karlstadsentreprenören om denne fortfarande är intresserad av projektet.

– Vi hoppas som sagt att flera externa aktörer kan kliva in. Vi vill ha en dialog med Wahlström och andra intresserade entreprenörer. Ensam klarar kommunen inte det här, det kommer i så fall att ta lång tid.

Det har föreslagits att intäkterna från en försäljning av marken kring dödsdömda Tingvalla idrottsplats skulle kunna placeras i det nya arenaprojektet – hur ser du på det?

– Vi kan inte jobba så. Eventuella försäljningspengar hamnar i en större investeringsplan, och därifrån skulle man förvisso kunna hämta medel till en ny arena.

Parterna ska mötas

Vad händer då just nu?

Enligt Per-Samuel Nisser jobbar man med att hitta den projektsamordnare som ingått i planen.

– Vi har tagit omtag på det arbetet nu och hoppas att så snart som möjligt kunna presentera den person som får den rollen.

Dessutom är det nu klart att representanter från kommunstyrelsen, i slutet av oktober, ska träffa de fem klubbarnas talesmän för att diskutera arenafrågan.

NWT berättade i gårdagens upplaga om hur fem idrottsföreningar i Karlstad (KBK, Carlstad United, Qbik, IF Göta och Carlstad Crusaders – nu gör gemensam sak i arenafrågan.

Kvintetten har lämnat in en skrivelse till de styrande i Karlstads kommun där man gör en påtryckning för att det så kallade Sannafältsprojektet ska rulla i gång.

I skrivelsen står bland annat följande att läsa:

”Sannafältsprojektet initierades 2009 och med en tydlig tidplan att färdigställas mellan 2016 och 2026. En presentation av en detaljplan gjordes 2013/2014 och löftet om att anställa en projektledare för att driva detta projekt har tidigare gjorts. Nu är vi framme vid 2016, den tänkta starten för detta projekt, och fortfarande står vi kvar och stampar utan att se en plan hur detta projekt ska sjösattas.”

I samma skrivelse kallas Tingvalla för en idrottsplats i förfall.

Öppnar för Wahlström

Nu besvarar kommunalrådet Per-Samuel Nisser klubbarnas propå:

– Vi har kommit fram till att projektet på Sannafältet är den bästa lösningen. Men vi har varit tydliga med att vi behöver hjälp utifrån, från andra aktörer, för att vi ska kunna fixa det här. Just nu satsar vi dessutom mycket på infrastrukturen, som skolor och förskolor.

Entreprenören och företagaren Kenneth Wahlström berättade i gårdagens NWT att han för tre år sedan erbjöd 50 miljoner kronor och att hålla i byggnationen av en ny arena som han beräknade skulle kosta mellan 150 till 200 miljoner.

Varför Wahlström, enligt egen utsago, då inte fick något reellt svar – varpå hans intresse svalnade – har Nisser ingen tydlig motivering till. Men kommunalrådet öppnar dörren för Karlstadsentreprenören om denne fortfarande är intresserad av projektet.

– Vi hoppas som sagt att flera externa aktörer kan kliva in. Vi vill ha en dialog med Wahlström och andra intresserade entreprenörer. Ensam klarar kommunen inte det här, det kommer i så fall att ta lång tid.

Det har föreslagits att intäkterna från en försäljning av marken kring dödsdömda Tingvalla idrottsplats skulle kunna placeras i det nya arenaprojektet – hur ser du på det?

– Vi kan inte jobba så. Eventuella försäljningspengar hamnar i en större investeringsplan, och därifrån skulle man förvisso kunna hämta medel till en ny arena.

Parterna ska mötas

Vad händer då just nu?

Enligt Per-Samuel Nisser jobbar man med att hitta den projektsamordnare som ingått i planen.

– Vi har tagit omtag på det arbetet nu och hoppas att så snart som möjligt kunna presentera den person som får den rollen.

Dessutom är det nu klart att representanter från kommunstyrelsen, i slutet av oktober, ska träffa de fem klubbarnas talesmän för att diskutera arenafrågan.