2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Råtorps IK planerar för konstgräs

FOTBOLL

Råtorps IK är en förening som växer. Därför planerar klubben att anlägga en ny 9-mannaplan med konstgräs.

Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen har det tittats på olika lösningar och det har nu lett fram till att det kan bli fråga om en 9-mannaplan.

Råtorps IK är själva beredda att satsa 200 000 förutom en del eget arbete. Resten ska finansieras med bidrag och bland annat från idrottslyftet.

Råtorps IK bildades 1976. År 2009 hade klubben elva lag i gång i träning, idag har den siffran dubblats. Och föreningen ser att siffran ska öka ytterligare under de närmaste åren.

Det är därför nu det planeras för fler gräsytor och då i första hand för ungdomslagen.

Målet är att den nya planen ska finnas klar för att tas i bruk till vårsäsongen 2017.

Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen har det tittats på olika lösningar och det har nu lett fram till att det kan bli fråga om en 9-mannaplan.

Råtorps IK är själva beredda att satsa 200 000 förutom en del eget arbete. Resten ska finansieras med bidrag och bland annat från idrottslyftet.

Råtorps IK bildades 1976. År 2009 hade klubben elva lag i gång i träning, idag har den siffran dubblats. Och föreningen ser att siffran ska öka ytterligare under de närmaste åren.

Det är därför nu det planeras för fler gräsytor och då i första hand för ungdomslagen.

Målet är att den nya planen ska finnas klar för att tas i bruk till vårsäsongen 2017.