2015-09-08 06:00

2015-09-08 06:00

"Det har fastnat på vägen"

FOTBOLL: Nytt konstgräs på Klasmossen dröjer

Klasmossens konstgräsplan har tjänat ut.
Underlaget är i dag så dåligt att lagen som fortfarande tränar på den utsätter sig för påtaglig skaderisk.
– Vi vill inget hellre än att lösa det här problemet, men dessvärre har det fastnat på vägen, säger Mikael Eskilsson, verksamhetschef vid Karlstads kommun.

Att konstgräset på Klasmossens idrottsplats i Karlstad måste bytas har stått klart sedan länge.

Underlaget är slitet och på flera håll gapar hål. Dessutom gör brist på granulatkulor att planen är stenhård.

I flera av de ungdomslag som bedriver verksamhet på Klasmossen hävdar man att man sett en ökad skadefrekvens i truppen det senaste året, och primärt har det handlat om ljumskproblem.

På kultur- och fritidsförvaltningen har man länge varit medveten om bristerna. Pengar har också frigjorts för ändamålet, men likväl händer ingenting kring fotbollsplanen på Kronoparken.

– Det har tyvärr blivit en långdragen historia det här. Tanken var att vi skulle ha kommit i gång med projektet redan i våras, men då föll det på att väderleksförhållandena inte var tillräckligt bra, det var för fuktigt helt enkelt, säger Mikael Eskilsson.

Upphandling överklagad

När det sedan var dags att ”sätta spaden i marken” stötte projektet på nya problem.

– Den upphandling vi gjort överklagades av en av de potentiella leverantörerna, säger Mikael Eskilsson.

Vad var orsaken till det?

– Vi hade i vår upphandling förordat en särskild sorts granulatkulor med ett högt miljökrav. Den firma som har överklagat tillhandahåller inte den typen av granulatkulor, säger Eskilsson.

Därmed ligger Klasmossens konstgräs, bildligt talat, till sig i länsrätten. Innan beslut kring den överklagan som föreligger har fattats står arbetet stilla.

Nytt ljus

När projektet kan påbörjas vet Mikael Eskilsson inte i dagsläget.

Vad han vet är dock att den nya konstgräsytan kommer att ha måtten 111 x 72 meter, vilket innebär att man kan uppfylla förbundskraven på en säkerhetszon på tre meter runt planen. Idrottsplatsen ska också få en ny ljusanläggning.

– Konstgräsplanen på Klasmossen är totalt slut. Pengarna finns och vi vill inget hellre än att komma till skott, men nu handlar det om handläggningstider hos länsrätten, säger Mikael Eskilsson.

Att konstgräset på Klasmossens idrottsplats i Karlstad måste bytas har stått klart sedan länge.

Underlaget är slitet och på flera håll gapar hål. Dessutom gör brist på granulatkulor att planen är stenhård.

I flera av de ungdomslag som bedriver verksamhet på Klasmossen hävdar man att man sett en ökad skadefrekvens i truppen det senaste året, och primärt har det handlat om ljumskproblem.

På kultur- och fritidsförvaltningen har man länge varit medveten om bristerna. Pengar har också frigjorts för ändamålet, men likväl händer ingenting kring fotbollsplanen på Kronoparken.

– Det har tyvärr blivit en långdragen historia det här. Tanken var att vi skulle ha kommit i gång med projektet redan i våras, men då föll det på att väderleksförhållandena inte var tillräckligt bra, det var för fuktigt helt enkelt, säger Mikael Eskilsson.

Upphandling överklagad

När det sedan var dags att ”sätta spaden i marken” stötte projektet på nya problem.

– Den upphandling vi gjort överklagades av en av de potentiella leverantörerna, säger Mikael Eskilsson.

Vad var orsaken till det?

– Vi hade i vår upphandling förordat en särskild sorts granulatkulor med ett högt miljökrav. Den firma som har överklagat tillhandahåller inte den typen av granulatkulor, säger Eskilsson.

Därmed ligger Klasmossens konstgräs, bildligt talat, till sig i länsrätten. Innan beslut kring den överklagan som föreligger har fattats står arbetet stilla.

Nytt ljus

När projektet kan påbörjas vet Mikael Eskilsson inte i dagsläget.

Vad han vet är dock att den nya konstgräsytan kommer att ha måtten 111 x 72 meter, vilket innebär att man kan uppfylla förbundskraven på en säkerhetszon på tre meter runt planen. Idrottsplatsen ska också få en ny ljusanläggning.

– Konstgräsplanen på Klasmossen är totalt slut. Pengarna finns och vi vill inget hellre än att komma till skott, men nu handlar det om handläggningstider hos länsrätten, säger Mikael Eskilsson.