2017-03-23 06:00

2017-03-23 06:00

Bandyfest med Boltic

BANDY

Boltic avslutar bandyvintern åter igen med en bandyfest för spelare, ledare och medlemmar.

Årets fest är bokad till den 7 april på Statt.

– Det finns egentigen bara en programpunkt, att vi ska umgås och prata bandy, säger Jacob Lund.

Det blir tredje året i följd som Boltic avslutar säsongen på detta sätt.

– Vi försöker på olika sätt nå alla som gillar Boltic. Vi har vid de tidigare träffarna varit drygt 100. Nu ser vi gärna att vi blir ännu flera.

Årets fest är bokad till den 7 april på Statt.

– Det finns egentigen bara en programpunkt, att vi ska umgås och prata bandy, säger Jacob Lund.

Det blir tredje året i följd som Boltic avslutar säsongen på detta sätt.

– Vi försöker på olika sätt nå alla som gillar Boltic. Vi har vid de tidigare träffarna varit drygt 100. Nu ser vi gärna att vi blir ännu flera.