2017-05-19 17:14

2017-05-19 17:14

"Det här är platsen där kostym möter overall"

IDROTT: Riksidrottsmötet i Karlstad är igång

– Löss är löss, och de ska vi bekämpa tillsammans.
RF:s ordförande Björn Eriksson skrädde inte orden i sitt öppningsanförande under Riksidrottsmötet (RIM), som hålls i Karlstad under helgen.
Det han syftade på här är hotet från matchfixningshåll, ett i dagarna högst aktuellt spörsmål.

Inte mindre än 210 delegater från samtliga RF-anslutna förbund ska under tre dagar ta ut kursen för svensk idrott.

Det är en jätteapparat som kommit till Karlstad CCC.

– Totalt är runt 1 000 personer direkt inblandade i Riksidrottsmötet, säger Värmlands idrottsförbunds kanslichef Per Dalebjer.

Som har haft bråda dagar de senaste veckorna.

– Vi är många inblandade i det här värdskapet, och det stärker Värmlandsidrotten i stort, konstaterar Dalebjer.

Och fortsätter:

– Det blåser många och starka förändringsvindar i idrotten just nu, och flera avgörande beslut kan komma att tas i Karlstad under helgen. Och det känns naturligtvis lite stort för oss.

En av Dalebjers egna hjärtefrågor är idrottens kontakt med kommunerna.

– Det är viktigt för oss att förklara för politikerna vad idrotten betyder i form av mervärden. Vi behöver samverkan här och då är det viktigt att tillräcklig kunskap finns hos politikerna.

”Grumliga avsikter”

Sedan landshövding Kenneth Johansson hälsat mötesdeltagarna välkomna till Värmland, och kommunalrådet Per Samuel Nisser gjort samma med avseende på Karlstad, tog RF:s ordförande Björn Eriksson till orda.

I sitt öppningsanförande beskrev Eriksson RIM som ett möte där viktiga diskussioner genomförs, beslut tas – men att det även är en kamratfest.

– RIM är platsen där kostymen möter overallen.

Eriksson fortsatte att beröra ämnen som kommer att tas upp under det tre dagar långa mötet. Inte minst att idrotten är måltavla för en del ”grumliga avsikter”, som Eriksson uttryckte det.

Då syftade han både på det högst aktuella matchfixningsproblemet, men kanske framför allt på de övergrepp på barn och unga som sker inom idrottens väggar.

– Vi kommer under det här Riksidrottsmötet bland annat att prata om hur vi ska hantera problemet och skydda oss mot det.

Inte mindre än 210 delegater från samtliga RF-anslutna förbund ska under tre dagar ta ut kursen för svensk idrott.

Det är en jätteapparat som kommit till Karlstad CCC.

– Totalt är runt 1 000 personer direkt inblandade i Riksidrottsmötet, säger Värmlands idrottsförbunds kanslichef Per Dalebjer.

Som har haft bråda dagar de senaste veckorna.

– Vi är många inblandade i det här värdskapet, och det stärker Värmlandsidrotten i stort, konstaterar Dalebjer.

Och fortsätter:

– Det blåser många och starka förändringsvindar i idrotten just nu, och flera avgörande beslut kan komma att tas i Karlstad under helgen. Och det känns naturligtvis lite stort för oss.

En av Dalebjers egna hjärtefrågor är idrottens kontakt med kommunerna.

– Det är viktigt för oss att förklara för politikerna vad idrotten betyder i form av mervärden. Vi behöver samverkan här och då är det viktigt att tillräcklig kunskap finns hos politikerna.

”Grumliga avsikter”

Sedan landshövding Kenneth Johansson hälsat mötesdeltagarna välkomna till Värmland, och kommunalrådet Per Samuel Nisser gjort samma med avseende på Karlstad, tog RF:s ordförande Björn Eriksson till orda.

I sitt öppningsanförande beskrev Eriksson RIM som ett möte där viktiga diskussioner genomförs, beslut tas – men att det även är en kamratfest.

– RIM är platsen där kostymen möter overallen.

Eriksson fortsatte att beröra ämnen som kommer att tas upp under det tre dagar långa mötet. Inte minst att idrotten är måltavla för en del ”grumliga avsikter”, som Eriksson uttryckte det.

Då syftade han både på det högst aktuella matchfixningsproblemet, men kanske framför allt på de övergrepp på barn och unga som sker inom idrottens väggar.

– Vi kommer under det här Riksidrottsmötet bland annat att prata om hur vi ska hantera problemet och skydda oss mot det.