2016-09-23 17:55

2016-09-23 17:55

"Pampen" och Glennert får egna gator?

IDROTT

”Pampen” Borgströms plats? Kjell Glennerts gata?

Får Värmlands Idrottshistoriska Sällskap (VIS) som det vill kommer de båda idrottsledar-legendarerna komma att uppmärksammas när Karlstads kommun nästa gång ska namnge gator eller offentliga platser inom centralorten.

VIS har lämnat in ett medborgarförslag i ärendet.

– Med tanke på idrottsrörelsens ålder och betydelse är det förvånansvärt få idrottsmän och dito kvinnor som uppmärksammats i sådana här sammanhang. Det gäller på många håll i Sverige och det gäller också i Karlstad. Eric Borgström och Kjell Glennert har genom sin ledargärning lämnat betydande spår efter sig, säger VIS i sin skrivelse.

 

Får Värmlands Idrottshistoriska Sällskap (VIS) som det vill kommer de båda idrottsledar-legendarerna komma att uppmärksammas när Karlstads kommun nästa gång ska namnge gator eller offentliga platser inom centralorten.

VIS har lämnat in ett medborgarförslag i ärendet.

– Med tanke på idrottsrörelsens ålder och betydelse är det förvånansvärt få idrottsmän och dito kvinnor som uppmärksammats i sådana här sammanhang. Det gäller på många håll i Sverige och det gäller också i Karlstad. Eric Borgström och Kjell Glennert har genom sin ledargärning lämnat betydande spår efter sig, säger VIS i sin skrivelse.