2016-04-22 06:00

2016-04-22 10:56

Miljöstipendium till Rossi Ekstam

UTMÄRKELSER: Ett lönande miljöarbete

Idrottens miljöorganisation Städa Sverige delar årligen ut ett stipendium till en idrottsledare som gör stora gärningar i det tysta.

Nu är det klart att årets stipendium kommer att gå till Tiina Rossi Ekstam från Solstaden basket.
– Helt fantastiskt, jag känner mig väldigt hedrad, säger hon.

Stipendiet som Städa Sverige delar ut är på 10 000 kronor och det ska användas till att utveckla ledargärningar inom idrotten.

Solstaden basket har haft ett bra samarbete med Städa Sverige och miljöfrågor är något som Tiina Rossi Ekstam brinner för.

– Vi i Solstaden basket har varit med i Älvstädningen i många år och det är viktigt att lära våra unga aktiva om miljön, de är ju de som ska ta över efter oss äldre. Exempel på saker som vi har hittat när vi har städat i älven är cyklar, trafikkoner och trädgårdsmöbler.

Stort intresse

Och intresset för att delta i miljöarbetet från Solstadens basket är stort.

– När vi har aktivteter som Älvstädningen brukar det minst vara 15 ungdomar med och sedan deltar föräldrar och ledare också. Det är en kul grej som vi gör tillsammans.

Så här lyder motiveringen till att Tiina tilldelas stipendiet:

”Tiina har haft en stor betydelse för både föreningsarbetet i Solstaden basket och har med sitt engagemang också bidragit i att få andra föreningar och Älvstädningen att utvecklas i Karlstad. Sedan projektet startade har över 900 personer från Värmland deltagit och nästan 19 ton skräp har plockats längs Klarälven”.

Vad ska då pengarna användas till?

– Det har jag faktiskt inte bestämt, avslutar Tiina.

Stipendiet som Städa Sverige delar ut är på 10 000 kronor och det ska användas till att utveckla ledargärningar inom idrotten.

Solstaden basket har haft ett bra samarbete med Städa Sverige och miljöfrågor är något som Tiina Rossi Ekstam brinner för.

– Vi i Solstaden basket har varit med i Älvstädningen i många år och det är viktigt att lära våra unga aktiva om miljön, de är ju de som ska ta över efter oss äldre. Exempel på saker som vi har hittat när vi har städat i älven är cyklar, trafikkoner och trädgårdsmöbler.

Stort intresse

Och intresset för att delta i miljöarbetet från Solstadens basket är stort.

– När vi har aktivteter som Älvstädningen brukar det minst vara 15 ungdomar med och sedan deltar föräldrar och ledare också. Det är en kul grej som vi gör tillsammans.

Så här lyder motiveringen till att Tiina tilldelas stipendiet:

”Tiina har haft en stor betydelse för både föreningsarbetet i Solstaden basket och har med sitt engagemang också bidragit i att få andra föreningar och Älvstädningen att utvecklas i Karlstad. Sedan projektet startade har över 900 personer från Värmland deltagit och nästan 19 ton skräp har plockats längs Klarälven”.

Vad ska då pengarna användas till?

– Det har jag faktiskt inte bestämt, avslutar Tiina.